torsdag 25. august 2011

Hva vil du med lokalsykehusene, Jens Stoltenberg?


DEBATTINNLEGG I DAGBLADET 26. AUGUST 2011 ”VI LOVER MER BRÅK når det gjelder sykehusene våre”, sier statsministeren i sin halvårlige presskonferanse i juni. ”Skal lokalsykehusene overleve så må vi få til økt spesialisering og arbeidsdeling. Det er ikke snakk om at vi skal legge ned sykehus, men vi skal øke arbeidsdelingen mellom dem.”

ARENDAL SYKEHUS trekkes frem som forbilde for lokalsykehusene. ”Sykehuset er av de beste i landet på hjerte. Vi sender pasienter fra hele Sør-Norge til Arendal for behandling”, sier Jens Stoltenberg til oss på TV.

I NORDFJORD tror vi ikke hva vi hører. Mener han virkelig det han sier? Statsministerens beskrivelse av Arendal er nemlig en kopi av hvordan Nordfjord Sjukehus har spesialisert og tilpasset seg de siste 15 årene. Bytt ut ordet ”hjerte” med ”kikhullsortopedi”, så ville beskrivelsen av Arendal vært en beskrivelse av Nordfjord. Sykehuset har spesialisert seg på alle typer ledd- og ryggoperasjoner ved bruk av moderne kikhullsteknologi. Pasienten kommer raskt tilbake i arbeid. Fagområdet har nasjonal underkapasitet, og Nordfjord er et av de ledende miljøene i landet.

ENIG MED JENS. Så langt er hele Nordfjord enige med Jens Stoltenberg. Men så til realitetene. Regjeringen opprettet i april pilotprosjektet ”Fremtidens lokalsykehus” ved Nordfjord – en modell for alle landets lokalsykehus. Utgangspunkt skal tas i det sykehuset ”er gode på”, og videreutvikle spesialisthelsetjenestene som primærhelsetjenesten har behov for.
KJEMPEFLOTT, tenkte vi, helt til prosjektforslaget kom fra Helse Vest. De ønsket å etablere et ”lokalmedisinsk senter” og en ”ruspost”, uten tjenestene som sykehuset ”er gode på”. Forslaget ribbet ”fremtidens lokalsykehus” for spesialistkompetanse og tjenester, og 30.000 Nordfjordinger mister fornuftig nærhet til akuttberedskap og nødvendige helsetjenester. Kirurgene og overvåkning fjernes, medisinsk avdeling nedskaleres, støttefunksjoner tas bort og fødeavdeling legges ned. Lenger reisetid til sykehus, og bare et fåtall får reisetid innenfor akuttmedisinens ”gylne time”. Men anestesileger skal sykehuset ha, sa Stortinget i juni. Men anestesilegene får ikke noe å gjøre når kirurgene er borte. Og til slutt; kikhullsortopedi, det Nordfjord ”er gode på”, legges ned.

DA BLE DET MYE BRÅK i Nordfjord. Så mye at Helse- og omsorgsdepartementet bad Helse Vest om å endre prosjektet etter Stortingets retningslinjer. Helse Vests reviderte prosjektforslag avventes i spenning. Heller ikke Helse Førde, det lokale helseforetaket, følger Stortingets retningslinjer for akuttberedskap ved lokalsykehuset. Nordfjord skal legges ned innen utgangen av året. Nedbemanningen ble iverksatt 1. juli, mens mange av de ansatte var på ferie. Helse Førde vil ikke ha sykehus i Nordfjord. De vil heller investere flere hundre mill. i Førde. Nordfjord har robust fagmiljø og effektiv drift. Men ingen ønsker å se eller høre om det, heller ikke Helseministeren. Nordfjordingene ”flykter” nordover mot Sunnmøre, som er mye kortere enn Førde. Men der er en foretaksgrense – en ”Berlinmur”. Tenk på det, Statsminister, Nordfjord blir ”helseflyktninger” i eget helseforetak. Dette skjer mens Regjeringen oppretter prosjektet ”Fremtidens lokalsykehus” – i Nordfjord.

JENS STOLTENBERG, hvor ble det av visjonene for lokalsykehusene som ble delt med oss på TV? Det som skjer nå ved ”Fremtidens lokalsykehus” står i sterk kontrast til visjonen. Er det slik landets lokalsykehus skal ende opp – som lokalmedisinske sentre – uten evne til å behandle og stabilisere hverdagslige akutte tilstander? Når ikke Helseministeren vil, så forventes det at Statsministeren tar tak. For det er ikke dette han har sagt skal skje med lokalsykehusene. I Nordfjord kan Jens Stoltenberg få informasjon direkte fra fagfolkene, siden helsebyråkratene siler informasjon. Sørg for at helseforetakene følger Stortingets retningslinjer. Først da kan Jens Stoltenberg uttale deg om hvordan fremtidens lokalsykehus skal være.

For Helsefaggruppen i Nordfjord, Bjørn Myklebust, Siviløkonom

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar