fredag 12. august 2011

Trøndelag: Sykehusansatte utmattet av innsparing


NRK TRØNDELAG Ansatte ved St. Olavs Hospital føler stadig nye innsparinger som utmattende. Nok et innsparingskrav kom midt i ferietida.

St. Olavs Hospital har vært gjennom flere år med knallhard økonomisk slankekur. I budsjettet for 2007 måtte sykehuset spare inn 600 millioner kroner. Nå er de ansatte slitne av innsparingene.

– Vi har stort sett vært i hundremillionersklassen hvert år etter at vi sparte inn de 600 på to år. Det føles utmattende å aldri komme i mål, sier Sigmund Eidem, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet ved St. Olavs Hospital til NRK.

• Les også: Knallharde sykehus-innsparinger (fra 2006)
– Vi ser heller ikke det positive av det vi har klart å spare, det oppleves utmattende der ute, understreker han.

Flere innsparinger venter
NRK har møtt flere av de tilltsvalgte ved sykehuset der det midt i ferietida kom nye innsparingskrav, i tillegg til de som lå der fra før.

Lise Dragset, hovedtillitsvalgt i Nito kjenner også på at det kanskje har nådd en grense. Omstillingene har også ført til at flere ansatte blir syke.

– Da innsparingen startet, trodde vi at vi etter hvert skulle få hodet over vannet, at vi skulle kunne konsentrere oss om fag og kvalitet som vi synes er viktig i helsevesenet. Det føler vi ikke at vi har fått til, sukker Dragset.

– Arbeidet med å holde budsjettet og skape de store effektiviseringsgevinstene tar mye av arbeidstiden og energien til de ansatte og ikke minst til lederne, forklarer Dragset.

Mer enn max
Styret for St. Olavs Hospital vedtok i mai at de maksimalt kunne spare inn 125 millioner kroner neste år gjennom en omstilling. Men i månedsskiftet juni/juli la Helse Midt-Norge frem enda et sparekrav.

Sykehuset må ta hovedbyrden med en samlet innsparing på 155 millioner kroner i hele sykehusregionen for å kunne forsvare vedtatte investeringer i fremtiden. St. Olavs Hospital sin spareandel blir på hele 75 millioner.

–Skjønner ikke at man kan spare mer
Sykepleierforbundet forstår ikke hvordan man skal klare å spare mer enn de 125 millionene.

– Når styret har sagt at man maksimalt kan spare inn 125 millioner, da skjønner ikke vi hva de ekstra 75 millionene skal inneholde, sier hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet, Gunnar Konradsen til NRK.

Sjefen strever
Selv administrerende direktør for sykehuset, Nils Kvernmo, strever med å skjønne hvordan sykehuset skal klare de tøffe innsparingskravene.

– Fra eierne våre er det pekt på at vi kan spare inn på struktur. Vi har somatisk virksomhet både i Trondheim, Orkanger og Røros, sier Kvernmo.

Han forklarer at flere funksjoner ved sykhuset på Orkanger vil bli vurdert. Både fødeavdelingen og tjenester innen akuttkirurgi kan blir nedlagt for å spare penger.

– Det er ikke mulig å gjøre strukurelle endringer innen St. Olavs Hospital for 75 millioner kroner, mener Kvernmo.

Sliten organisasjon
Ledelsen ved sykehuset forstår at ansatte og tillitsvalgte blir slitne av flere innsparingsrunder.

– Jeg har stor forståelse for det. Det er gjort betydelige omstillinger ved St. Olavs Hospital hvert år siden 2006. Jeg registrerer en organisasjon som begynner å bli sliten, sier Kvernmo.

St. Olavs Hospital og de andre sykehusene skal ha sparetiltakene ferdig utredet til 1. november.

• Les saken på NRK Trøndelags sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar