lørdag 13. august 2011

Midt-Norge: Utmattet av innsparinger


FAGBLADET De ansatte ved St. Olavs Hospital i Trondheim opplever stadige innsparinger og krav om nye innsparinger som utmattende, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt Sigmund Eidem.

– Det føles utmattende å aldri komme i mål, selv om vi har spart utgifter i hundremillioners-klassen i flere år, sier Sigmund Eidem til NRK.

Styret for St. Olavs Hospital vedtok tidligere i år at sykehuset maksimalt kunne spare 125 millioner neste år gjennom omstilling. Men i sommer har regionforetaket Helse Midt -Norge lagt fram et krav om samlet innsparing på 155 millioner kroner for hele regionen, der St. Olav må ta hovedbyrden på 75 millioner kroner.

De ansatte og tillitsvalgte forstår ikke hvordan St. Olav skal klare å spare mer enn de 125 millionene som opprinnelig ble vedtatt.

Selv administrerende direktør Nils Kvernmo sliter med å skjønne hvordan sykehuset skal klare de tøffe innsparingene.

Sykehuset har somatiske funksjoner i Trondheim, Orkanger og Røros, og direktøren sier til NRK at flere funksjoner ved sykehuset i Orkanger vil bli vurdert. Blant annet kan fødeavdelingen og tjenester innen akuttkirurgi bli nedlagt.

Kvernmo forstår at de ansatte bli slitne av stadige innsparinger.

– Det er gjort betydelige omstillinger ved St. Olavs Hospital hver år siden 2006. Jeg registrerer en organisasjon som begynner å bli sliten, og jeg har stor forståelse for det, sier han til NRK.

St. Olavs Hospital og de andre sykehusene i helseregionen skal ha sparetiltakene ferdig utredet innen 1. november.

• Les saken i Fagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar