søndag 28. august 2011

Lofoten: Kirurg trekker seg fra keisersnittberedskap


LOFOTPOSTEN En av kirurgene ved Nordlandssykehuset Lofoten har trukket seg fra beredskapen, og Lofoten står igjen i fare for å miste muligheten for nødkeisersnitt fra 1. oktober. Det får lokalpolitikerne til å reagere.

Kirurgene ved Nordlandssykehuset Lofoten signaliserte allerede i vår at Helse Nords løsning, hvor de nedgraderte den forsterkede fødestuen ved sykehuset til jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt, ikke er god nok. Dette fordi kirurgene ikke får praktisert keisersnitt i det daglige arbeidet.

Uten nok kirurger og gynekologer til å gå i turnus for akkutberedskap, er det i praksis ikke mulig å opprettholde akuttberedskapen for de fødende. Nå har Helse Nord en måned på seg til å komme opp med en løsning.

I fredagens papirutgave av Lofotposten ville Senterpartiet omkamp om fødetilbudet, og krevde at helseministeren griper inn og stopper det de kaller diskriminering av kvinnene i Lofoten.

I dagens papirutgave av Lofotposten raser stortingspolitiker Geir Ketil Hansen (SV) fra Narvik raser.
– Jeg reagerer veldig sterkt på at Nordlandssykehuset ikke gjør noe med dette og jeg vil ta kontakt med direktøren i Helse Nord og be ham gripe inn og ordne opp. Det er særdeles kritikkverdig at de ikke får dette til og min tålmodighet er i ferd med å bli brukt opp. Jeg kommer til å informere helseministeren om dette, sier han.

Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy mener foretakets tillit er tynnslitt.
– Det er tydeligvis ikke noen sammenheng mellom vedtak og praksis i Helse Nord, og jeg tror de har en enorm jobb i å skape ny tillit i befolkningen i Lofoten. Dialogen med lokalsamfunnene har vært så dårlig at det står til stryk, sier han.

Fagdirektør Jan Norum i Helse Nord mener de har tid nok til å finne en løsning.
– Vi har et styrevedtak å forholde oss til og er i god dialog med Nordlandssykehuset om å finne en god løsning, sier Norum.

• Les denne saken i Lofotposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar