onsdag 17. august 2011

- Sykehus blir viktig tema i Oslo-valgkampen


FAGBLADET Sylvi Listhaug vil ha omkamp om Aker sykehus i Oslo. Lederen for Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode, er enig og glad for støtten, men likevel skeptisk til intensjonen Frp-byrådens utspill nå midt under valgkampen.

Ifølge Dagens Næringsliv vil være behov for1100 nye sykehussenger i hovedstaden om bare åtte år hvis sykehusene blir brukt på samme måte som i dag. Men Helse Sør-Øst har ifølge avisen ingen planer om å øke sengekapasiteten.

Samhandlingsreformen er en av årsakene til at det ikke planlegges å utvide sengekapasiteten på sykehusene fordi det forventes at kommunene skal overta mange av pasientene.

Usikkerhet
Krise, frykter Oslo helse- og eldrebyråd Sylvi Listhaug.

- Det er en ting vi må gjøre nå, og det er å sørge for at Aker ikke blir lagt ned, sier hun til DN.

- Dette har vi sagt i flere år, sier lederen i Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode til Fagbladet.

- Det er stor usikkerhet når det gjelder kapasitet, kompetanse og penger. Alt tyder på at ressursene ikke blir tilført kommunen og bydelene, og at reformen rett og slett blir en statlig og kommunal sparepakke. Jeg er redd for at eldre, psykisk syke, rusavhengige og kronikerne ikke vil få tidsnok behandling i spesialisthelsetjenesten, og det vil bli mer byråkratisk og vanskelig for de dårligste pasientene.

- Det vil bli en krise, og her er jeg enig med Sylvi Listhaug, sier Osode.

Skeptisk
Hun er også enig med Frp-byråden i at Aker må beholdes som lokalsykehus, men er samtidig skeptisk til utspillet. Høyre og Frp har hatt makten i Oslo i flere valgperioder, og i løpet av de siste årene har ikke utviklingen gått i riktig retning for Aker, snarere tvert imot.

- Når det gjelder de store beslutningene, som salg av eiendom tilegnet sykehusdrift, er det ikke lokalpolitikerne som bestemmer over Akers skjebne. Der er det helseministeren og helseforetaksstyret som har all makt, sier Osode, som mener styringsformen må endres slik at lokalpolitikerne igjen kan få innflytelse.

- Frp sa også at sykehuset måtte bestå i 2009. Og alle partiene i bystyret stemte imot at Aker skulle legges ned - uten at det ser ut til å ha påvirket beslutningen i foretaksstyret, fortsetter Osode.

Akuttmottaket på Aker skulle ha vært nedlagt og flyttet til Ullevål i juni. Men antakelig på grunn av sommerferie og tragedien på Utøya, er den fortsatt i drift og har blant annet avlastet Ullevål i den dramatiske og hektiske tiden etter 22. juli.

Informere og påvirke
- Jeg mener politikerne på lokalt nivå i Oslo har plikt til å informere og påvirke politikere på nasjonalt nivå i eget parti om behovet for sykehustilbud til byens innbyggere, i tillegg til å være lydhøre overfor befolkningens ønsker og behov. Det holder ikke med store ord og lovnader i aviser, mens andre igjen ikke ytrer seg fordi de har fått munnkurv.

- Sykehusene yter tross alt tjenester til kommunens innbyggere. Lokalsykehus opptar befolkningen, spesielt i Groruddalen, men også i Oslo for øvrig. Derfor er sykehuspolitikk viktig også i årets kommunevalgkamp.

- Vi har i alle fall ikke tenkt å gi oss, sier Ann Karin Osode.

• Les saken i Fagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar