onsdag 24. august 2011

Tillitsvalgte ved OUS: - Vil skremme oss til taushet


NRK ØSTLANDSSENDINGEN De tillitsvalgte mener at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus prøver å kneble dem. I et styredokument kritiserer ledelsen de ansattes utspill i media i forbindelse med omfattende kutt og endringer.

De tillitsvalgte ved Oslo Universitetssykehus så sjokkert på dokumentene som ble sendt ut til dem før styremøtet forrige fredag. Her sto det, svart på hvit, kraftig kritikk av deres kontakt med media.

Legeforeningens foretakstillitsvalgte Aasmund Bredeli var rystet, og mener ledelsen forsøker å skremme dem til taushet.
– Jeg reagerte med vantro og skuffelse. Det klart at når man leser i offentlige dokumenter, at det stilles tvil om tillitsvalgets bidrag i prosessen, så blir man veldig skuffet. Dette gjenspeiler en holdning i ledelsen, som er helt uakseptabelt i forhold til det vi skal jobbe med som tillitsvalgte.

Sterke reaksjoner
De ansatte og ledelsen ved sykehusene i Oslo har lenge kranglet om kutt i budsjetter og omstridte omorganiseringer.

– Den åpne kritikken av tillitsvalgets kontakt med journalister vekker derfor sterke reaksjoner, sier foretakstillitsvalgt for de ansatte Rikshospitalet, overlege Christian Grimsgaard.
– Jeg synes det er utidig å omtale tillitsvalgte på en sånn måte. Det hører ikke noe sted hjemme. Hvis de mener vi trår over streken, så må de ta det opp med oss. Det kan ikke komme som en generell degradering av det arbeidet vi gjør i styredokument.

Etterlyser en unnskyldning
Etter at de ansatte reagerte på språkbruken i styredokumentet, gikk ledelsen med på å omskrive noen formuleringer.

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer Bjørn Wølstad-Knudsen, mener ledelsen også må beklage.
– Det er lett å lese dette som et forsøk på å knebles. Vi kommer til å ta dette opp med ledelsen ganske bredt. Vi ønsker en beklagelse. Det viktigste for oss å få klarert at dette ikke gjenspeiler ledelsens holdning til hvordan tillitsvalgte skal fungere ved Oslo Universitetssykehus, for det kommer vi ikke til å finne oss i.

Beklager feil
Konstituert administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus Jan Eirik Thoresen har dette å si om kritikken.
– Punktet i den første utsendelsen av dokumentet var galt formulert. Vi beklager feilen og vi rettet den opp i det offentlige styrepapiret, med en gang vi ble klar over den.

• Les denne og relaterte saker på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her eller på overskriften

1 kommentar:

 1. Det er en kjent sak at foretaksledelsene misliker offentlighet. De unngår det så godt de kan; ved å kalle styremøter for seminarer, ved å avholde telefonstyremøter, ved å holde dokumenter unna offentligheten og altså ved å gjøre det meget ubehagelig å si fra om uenighet. Jeg kjenner godt til alt dette. Det som er spesielt i denne saken, er jo at presset dessverre ser ut til å ha hjulpet.

  For samtidig som de herrer Bredeli og Wølstad-Knudsen nå sier fra utad, så er faktum at de i det samme styremøtet de viser til dokumenter fra, stemte FOR de uhyrlige kuttene den samme ledelsen hadde lagt opp til - altså å fjerne 1.000 årsverk neste år. Hvorfor? De stemte mot det samme tidligere i sommer, med begrunnelse i at det var uforsvarlig - nøyaktig den samme grunnen Siri Hatlen oppga da hun trakk seg.

  Jeg anser fredagens kuttvedtak som et grovt svik mot de ansatte, og som bevis på at konstituert direktør Jan Eirik Thoresen, med Bente Mikkelsen i ryggen, faktisk oppnår det de vil med sitt anti-demokrati: Kontroll. De er ikke ute etter å være elsket, de ønsker å styre gjennom frykt. Det har de oppnådd.

  Jeg må få legge til at jeg dessverre har svært lite tro på Wølstad-Knudsen når han sier han vil ta opp denne munnkurvpolitikken "bredt" med ledelsen, som han formulerer det. Det som sannsynligvis vil skje, er at det i høyden blir en liten koseprat med litt bister mine på et internt møte - oss gutta imellom - og så går både ledelsens og Wølstad-Knudsens verden ubekymret videre.

  Det store spørsmålet er hvilket uføre den samme Wølstad-Knudsen nå har brakt sine lavtlønte og etter hvert svært utsatte medlemmer ut i, når han uten forbehold har stemt for å fjerne kanskje så mange som 1200-1300 av dem neste år.

  Tror noen man vinner søksmål mot oppsigelser på denne måten?

  På den annen side: Det er neppe Wølstad-Knudsens stilling som forsvinner i budsjettsalderingen.

  SvarSlett