tirsdag 30. august 2011

Opprop mot nedlegging av Akutten på Moss sykehus i 2012


Til: Alle 300.000 innbyggere

Ledelsen i Sykehuset Østfold har nå bestemt at Akutten på Moss sykehus skal nedlegges i løpet av 2012. De har gått vekk fra det som ble lovet for noen måneder siden, nemlig at Akutten på Moss skulle drives frem til Kalnes åpnes.

De har ikke noen planer om å bygge ut akutten, radiologisk eller kirurgisk på Fredrikstad før Kalnes blir ferdig om 4 år !! Det vil si at 300.000 innbyggere i Østfold får EN akuttavdeling som allerede nå er overbelastet ! Pasienter ligger på gangene....venter i flere timer på røntgen eller evt. operasjon. Jeg arbeider selv på legekontor i Moss og har sett, hørt og opplevd mange skremmende historier om et overbelastet sykehus i Fredrikstad.

Ambulansen er allerede i dag også overbelastet. Syke pasienter som venter på ambulanse videre fra legekontoret til sykehuset, må ofte vente opptil 2 timer før ambulansen kommer og henter dem. De må kanskje til Askim, og vår pasient må vente til ambulansen er tilbake derfra. Dette gjelder også for innbyggere i Halden, Rakkestad, Mysen etc. som ofte må vente på ambulanser som da henter pasienter i f.eks. Vestby....

I rushtiden er veinettet i Fredrikstad alt for dårlig !! Ambulansen risikere og stå fast i kø for å komme frem til sykehuset !!
I Moss derimot har ambulansen lett adkomst fra E6 og frem. Ambulansepersonalet gjør så godt de kan, men de har for lite ambulanser og for få ansatte. Jeg har snakket med leger og sykepleiere som har arbeidet på Fredrikstad sykehus. De ble der frustrerte over plassmangelen/kapasiteten på sykehuset. De kan fortelle om hvilke problemer de ofte hadde med å få lagt inn syke pasienter. Mange dyktige leger og sykepleiere vil slutte pga frustrasjonen av å ikke kunne yte den hjelp pasientene har behov for.

Vår nåværende regjering legger ned lokalsykehusene, skjærer ned millioner i hvert fylke. Gir ledelsen på Sykehuset Østfold et budsjett som er så stramt at det går ut over menneskers liv og helse !!! Sykehuset Østfold blir et samlebånd !! Her er det snakk om mennesker ikke penger !!!! Stortingsrepresentantene har åpen linje til Rikshospitalet for seg og sine familliemedlemmer....hvorfor skal de da bekymre seg for alle oss andre..???

"Har et eksempel fra en dame på 60 fra Fredrikstad. Hun ventet 6-8 timer på operasjon for et vanlig brudd i benet. Benet vokste pga indre blødninger. Hun døde fordi de ikke hadde kapasitet på Fredrikstad sykehus, for når de endelig fikk tid til å operere, døde hun av blodmangel !! " Har mange flere eksempler på tilfeller hvor pasienter ikke får rask hjelp.

Hallo Østfoldinger (inkl. noen tusen i Vestby området) nå må vi våkne opp !!!

• Klikk her eller på overskriften for å gå til oppropet på Underskrift.no og signere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar