fredag 11. mai 2007

Dagfinn Høybråten bekymret for fødetilbud

KrF hadde landsmøte i slutten av april, og i følge Kommunal Rapport er tidligere helseminister Dagfinn Høybråten bekymret for at hensynet til balanse og drift fører til et dårligere tilbud til de fødende. Han sier at det i hans tid som helseminister var en forutsetning, da Helgelandssykehuset måtte kutte, at akutt- og fødeavdelingene skulle beholdes.
For folk som har kjempet for å beholde fødetilbudene i Mosjøen og Lærdal, er det underlig at nettopp Høybråten som signerte vedtakene om nedlegging begge steder (+ Narvik, som ikke er gjennomført), nå gjør seg til talsmann for å beholde tilbudene …!
KrFs kvinner la for øvrig frem en resolusjon om fødetilbudet, men de ble ikke vedtatt av landsmøtet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar