søndag 6. mai 2007

Helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Tre av regionskontaktene i Folkebevegelsen for lokalsykehusene + koordinator var i møte med folk fra embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet fredag 4. mai. Folkebevegelsen er en av flere parter som får anledning til å komme med innspill til planarbeidet som departementet er i gang med og som skal fullføres i 2007.

Under møtet presenterte vi synspunkt på tema som:
- Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs opptreden
- De negative erfaringene med omleggingsprosessene fra fødeavdeling til fødestue (Lærdal, Mosjøen spesielt)
- Behovet for styrking av de "gamle", veletablerte fødestuene (f.eks. Rjukan, Odda), med tilbud om smertelindring o.a.
- Ansvarsavklaring helseforetak/kommune
- Uakseptabelt med sommerstenging av fødetilbud i hele landet, skjer som tiltak for å få budsjettbalanse
- Omgjøring av tidligere vedtak om stenging/omlegging (Aker sykehus, Lærdal og Mosjøen)

Det heter seg at Sylvia er opptatt av kvinnehelse og fødetilbud. Da kan vi ikke vente til neste år for avklaring på disse tingene! Sparekniven rammer stadig flere gravide, fødende og barselskvinner - og deres familier. Også gynekologiske pasienter får unngjelde. Hvordan kan det ha seg at vi i et rikt land som Norge ikke kan klare å opprettholde et godt tilbud både til disse gruppene og andre pasienter?
Å føde er en opplevelse som sitter i en resten av livet. De fleste norske kvinner føder bare to ganger. Men nå må mange slite med lange transporter før og etter fødselen, usikkerhet rundt fødested/tilbud/trygghet, unødig smerte og for lite tid på sykehuset til å komme i gang med amming … Dette er uverdig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar