onsdag 16. mai 2007

Sommerstengte fødetilbud i nord

STENGT EN MÅNED I NARVIK:
Fødeavdelingen i Narvik stenger 13. juli - 13. august, og de berørte familiene føler seg utrygge med en transportetappe på 13 mil til Harstad - og uten tilgang på ledsagende jordmor:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2768098.ece

Gravide Narvik-damer ønsker å kartlegge erfaringene fra sommeren 2003, da fødeavdelingen i Harstad var stengt:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2737915.ece

SYKEHUS PÅ HELGELAND STENGER FOR Å SPARE:
Foretaksdirektør i Helgelandssykehuset Jan Erik Furunes viser til innsparingskrav som begrunnelse for sommerstengingene i Helgelandssykehuset:
"– Det er ikke faglig ønsket, men det er heller ikke faglig uforsvarlig å gjennomføre dette. Det er styret sitt ansvar å ivareta også andre pasientgrupper. Grupper som ikke har så sterke talsmenn. Vi regner med å spare totalt åtte til ti millioner kroner på den planlagte sommerstegninga, av dette utgjør stenginga av fødeavdelingene rundt to millioner kroner, sa Furunes som klart lot det skinne gjennom at det i løpet av åtte tøffe sommeruker vil være pasientgrupper som får tøffere utfordringer enn de gravide og fødende."
http://www.ranablad.no/nyheter/article2740367.ece

SOMMERSTENGTE FØDETILBUD I SANDNESSJØEN - MOSJØEN - MO I RANA - BRØNNØYSUND:
Fødeavdelingen i Sandnessjøen stenger for inntak av pasienter mandag 25. juni klokka 08.00. De har fortsatt åpent for dem som da er i fødsel og for barsel til onsdag 27. juni klokka 16.00. De åpner igjen mandag 23. juli klokka 08.00.
Fødestua i Mosjøen stenger 9. juli klokka 08.00 og åpner igjen 6. august klokka 08.00.
Fødeavdelingen i Mo i Rana stenger for inntak 23. juli klokka 08.00. De har fortsatt åpent for dem som er i fødsel og barsel til onsdag 25. juli klokka 16.00. De åpner igjen mandag 20. august klokka 08.00
Fødestua i Brønnøysund stenger 23. juli og åpner igjen 20. august.
http://www.ranablad.no/nyheter/article2740368.ece

LOFOTEN STENGER IKKE - TVILER PÅ INNSPARINGSPOTENSIALET:
I Lofoten trur ein ikkje det er noko å spare på å stenge, forteller avdelingsdirektør Steinar Pleym Pedersen.
Ein har rekna seg fram til at ein kan spare 300.000 kroner ved å stengje i Lofoten, men med 250.000 i ekstra reisekostnadar, vil ein eigentleg berre spare 50 000 kroner.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.2301579

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar