torsdag 17. mai 2007

Øker styrehonorar og stenger fødetilbud

Helse Nords styremedlemmer får nesten 900 000 i økte godtgjørelser (til sammen 4,9 mill.), mens man skal spare inn to millioner på å stenge fødeavdelinger og fødestuer i sommer!
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article2772651.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar