tirsdag 1. mai 2007

Sykehuskrav på 1. mai-arrangementene

Rundt om i landet har kampen for lokalsykehusene vist igjen i paroler og appeller under 1. mai-markeringene.
Sykehuskravene frontes lokalt av LO, lokale partilag fra Ap, SV, RV og andre aktører.
(Oppdatert 2. mai:)
På Rjukan snakket kommunestyrekandidat for Ap Finn Arild Bystrøm om sykehus i sin appell, i tillegg var det parole i toget med krav om «Fullverdig mammografitilbud på Rjukan!».
På Elverum holdt leder i den lokale sykehusaksjonen Gunhild F. Brevig appell, tillegg til at det var to sykehusparoler i toget: «Pasienten i sentrum» og «Nei til nedskjæringer i Sykehus Innlandet!»
I Harstad gikk folk bak parolen: «Slett underskuddet til sykehusene».
I Odda var en av hovedparolene «Nei til kutt på sjukehus».
I Lærdal var kravene: «Forsvar sjukehuset» og «Me vil ha att fødeavdelinga».
I Mosjøen var to av hovedparolene: «Gjenopprett kirurgisk avdeling» og «Vi vil ha fødeavdelinga tilbake». I tillegg var det tilsammen tre appeller om føde- og sykehustilbudet under arrangementene på ettermiddagen.
Ap og SV i Gran, ungdomsorganisasjoner og Hadeland LO samlet seg bak kravet om «opprettholdelse av kreftenheten på Gjøvik sjukehus», i toget på Brandbu.
LO i Oslo hadde blant sine politiske uttalelser for 1. mai-toget en appell om å ikke røre Aker sykehus.
I appellen på Melbu ble det talt for «nytt sykehus på Stokmarknes».
I følge Fremover var det parolene «Ikke steng føden i sommer» og «Nytt fullverdig sykehus» som gjorde sitt til at toget i Narvik ble langt i år.
I Fredrikstad var to av hovedparolene «Nei til oppsigelser i sykehuset» og «Sykehus i 2012».
«Nei til sykehus som butikk - reverser sykehusreformen - den truer pasientsikkerheten», avsluttet hovedtaler Mads Gilbert under markeringen i Mo i Rana.
Stortingsrepresentant og for tiden permittert ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, var hovedtaler i hjembyen i går og sa følgende: «– Jeg er heller ikke så dum at jeg tror at utfordringene for lokalsykehusene er over. Det skjer en sentralisering til de større sykehusene og en desentralisering fra det lokale nivå som på sikt kan utarme de lokale sykehusene.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar