tirsdag 1. mai 2007

Sykehusappell i Hammerfest 1. mai

– "Jeg er overbevist om at hver eneste krone vi sparer ved sykehuset i Hammerfest blir brukt et annet sted i landet. Hva er vitsen med det?"
Sykehuslege Ingrid Petrikke Olsen oppfordret til å slå ring om sykehuset som stadig utarmes av nye sparekampanjer da hun holdt appell under gårsdagens 1. mai-markering. En oppfordring hun høstet stort bifall for.
Hun beskrev et sykehus som tross stadige innsparinger leverer kvalitet, på enkelte områder som gynekologi, barneavdeling og medisin på topp i nasjonal og også internasjonal klasse.
Men virksomheten tappes gjennom innsparingene. Gynekologisk avdeling ble nedlagt og slått sammen med barneavdelingen, og mammografien er avsluttet.
– Nå må 500 kvinner reise til UNN i Tromsø i stedet. Det koster mer enn å drive det i Hammerfest, slo hun fast og stilte spørsmål: Hvorfor kuttes det bare i helsetilbudene til kvinner?

Les mer i Finnmark Dagblad på nett:
http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article2745689.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar