fredag 25. mai 2007

Tilgiv os - vi vidste ikke, hvad vi gjorde

Tidligere ansatte i det danske Finansdepartementet ser at utviklingen i offentlig sektor ikke har gått riktig vei, at styringstenkningen i det offentlige (jfr. den norske helseforetaksordningen) har fått negative konsekvenser.

" Vi har sat et vældigt system i gang, som udarbejder omfangsrige kontrakter, evalueringer, årsrapporter, akkrediteringer og så videre, uden at det har ført til øget tilfredshed med kvaliteten.
Mange af de ting, der er blevet indført de sidste 10-15 år for at fremme produktivitet og kvalitet, er nu begyndt at hæmme den offentlige sektors udvikling. Nogle steder er der ligefrem tale om direkte destruktiv styring.
....
Dokumentationsforholdet mellem bestiller og udfører er vokset overalt i det offentlige, og det påvirker efter vores erfaring ledelsestænkningen negativt. Ting gælder kun, hvis der er papir på det, og forskellen mellem god og dårlig ledelse fortoner sig i det uvisse. Lederens (og medarbejderens) personlige ansvar fortaber sig i papirstrømmen. Kan det være meningsfuldt, at nogle socialrådgivere kun anvender 18 procent af deres tid på klienterne, resten på møder og dokumentation?
....
Drop den centralistiske tankegang og alle dens virkemidler, som gennemsyrer tidens centraladministrative styring. Skab eksempelvis på indkøbsområdet fordelagtige rammeaftaler og attraktive tilbud i stedet for centraliserede regler, som dikterer alt fra indkøb af kuglepenne til printere og pc’er uden hensyntagen til institutionernes behov for differentierede og behovsorienterede løsninger. Genskab en respekt og tro på, at det er lederne i institutionerne, der som oftest er bedst til at vurdere deres behov og sikre fornuftige økonomiske dispositioner.
....
Vi der skriver disse ord, har selv været med at rulle hele den voluminøse styringstænkning ud i det offentlige.
Tilgiv os, vi vidste ikke hvad vi gjorde – eller rettere, var med til at sætte i gang."

Kronikken i sin helhet i danske Politiken på nett:
http://politiken.dk/debat/kroniker/article274053.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar