tirsdag 15. mai 2007

Revidert statsbudsjett stopper ikke nedskjæringene

Det er ikke noe løft i statsbudsjettet for lokalsykehusene, utover bevilgningen på 800 millioner som regjeringen foreslo den 31. januar, samtidig som de slo sammen Helse Øst og Helse Sør. Omtalt slik i pressemelding fra 31.01.07:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Regjeringen-gir-800-millioner-til-sykehu.html?id=448757

Av de 800 millionene ble 50 mill. kr avsatt til samhandlingsprosjekter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene (kalt "lokalsykehusprosjekter"), og 50 mill. kr avsatt til å styrke rusarbeidet. De resterende 700 millionene ble fordelt mellom helseregionene, slik at Helse Midt-Norge fikk 275 mill. kr, Helse Nord 225 mill. kr, Helse Vest 100 mill. kr og nye Helse Sør-Øst 100 mill. kr.

Se mer om de 50 mill. til samhandling/lokalsykehus her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/20062007/Stprp-nr-44-2006-2007-/3/6.html?id=454666

Bevilgningen på 800 mill ble diskutert og vedtatt i stortinget 23. april, se debatten her:
http://www.stortinget.no/stid/2006/s070423-03.html

Jeg må nok være enig i helse- og omsorgkomiteens leder Harald T. Nesvik (FrP), som i debatten sa:
"Jeg tror dessverre ikke at den summen som vi gir i dag, kommer til å stoppe mange av de nedskjæringene som vil finne sted som følge av dårlig økonomi. Jeg tror dessverre heller ikke at det vil bli stopp i en del forslag knyttet til funksjonsfordelinger, omorganiseringer og også oppsigelser, for til det er summen for liten."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar