søndag 15. april 2012

Dansk minister vil reformere sykehusfinansieringen
Minister vil reformere sygehuses finansieringAf Klaus Larsen kll@dadl.dk

Sygehusene skal have et nyt finansieringssystem. Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vil have fagfolk til at udarbejde detaljerne i et nyt finansieringssystem, hvor det ikke længere er stykpris og sengedage, som tæller, men snarere kvalitet i behandlingen.
”Det fungerer ikke længere”, siger hun til Jyllands-Posten om det nuværende økonomiske system.

”Hvorfor belønner vi genindlæggelser? Hvorfor giver vi ekstra penge til sygehuse, hvor patienten har mange sengedage, fordi noget gik galt under operationen?”
Interviewet er det første efter Astrid Krags tre måneders barselsorlov, og Jyllands-Posten bringer det synkront med åbningen på Nyborg Strand af Danske Regioners generalforsamling 2012. Her vil der bl.a. blive sat fokus på netop det, som er dagens budskab fra ministeren.

Astrid Krag bebuder, at hun nu nedsætter et kulegravningsudvalg med afdelingschef Svend Særkjær fra Sundhedsministeriet som formand, og deltagelse fra kommuner, regioner og andre ministerier. Udvalget skal komme med sine anbefalinger om et års tid, og ideerne skal indgå i den kommende evaluering af kommunalreformen.

Ifølge Astrid Krag skal der økonomiseres, men besparelser og kvalitet er ikke nødvendigvis modsætninger, mener hun:
”God kvalitet er jo at sikre den rigtige behandling første gang og dermed undgå, at patienten bliver genindlagt. Kvalitet er at undgå infektioner, som forlænger opholdet på sygehuset unødigt længe”, siger hun til Jyllands-Posten.

”Vi har ikke fået tilstrækkelig sundhed for pengene i de senere år. Der har været alt for stor fokus på øge aktiviteten, og vi har tilskyndet og belønnet tanken om, at sygehuse er en slags pølsefabrik på den måde, som vi finansierer sygehusene på”, siger Astrid Krag.

Samklang med Danske Regioner
- ’Vi har ikke fået nok sundhed for pengene i de senere år’ – holder det udsagn?
”Nej”, siger professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen. ”Det er korrekt, at vi har haft et system, der fremmer aktivitet og volumen. Men hvis man har opereret 20.000 flere personer, må der være nogle, der har fået det bedre. Men man kan godt overveje, om kvaliteten er fulgt med – om resultaterne er blevet meget bedre. Det er der i virkeligheden ingen, der ved”.

Kjeld Møller Pedersen peger på, at ministerens udtalelser, ligger smukt i forlængelse af Danske Regioners kvalitetsdagsorden gennem de seneste to år:
”Og det hænger sammen med det helt elementære, at økonomien ikke tillader fortsat volumenvækst. Derfor skal man slå på nogle andre strenge, og blandt andet se på, hvordan man kan belønne god kvalitet – noget, man har arbejdet meget med i USA og England”, siger han.

”Det er en udmærket idé. Og der er jo ingen, der ønsker, at man skal tilbage til rammebudgetter, så man kommer ikke til pludselig at gå bort fra DRG”, siger Kjeld Møller Pedersen på en telefon fra Nyborg Strand, hvor han er gæst ved Danske Regioners generalforsamling.

Her hedder et afsnit i årsberetningen – i samklang med Astrid Krags udtalelser til Jyllands-Posten –”Bedre behandling til færre penge”:

Og i sin mundtlige beretning torsdag formiddag sagde Danske Regioners formand, Bent Hansen (S):
”Vi skal have mere sundhed og højere kvalitet for pengene. Det forudsætter, at alle bidrager til nye løsninger også de faglige organisationer. De må også være parate til at smide gamle holdninger og vaner over bord og indgå fordomsfrit i at løse de udfordringer, vi alle står overfor. Vi vil fortsætte dialogen med organisationerne om, hvad der skal til”.
Bent Hansen forudser et voksende behandlingsbehov i takt med, at befolkningen ældes.
”Også derfor strammer økonomien til. Så det er nu, den kvalitetsdagsorden, vi introducerede sidste år, skal stå sin prøve”, sagde Bent Hansen og fortsatte:

”Grundtanken er, at hvis vi giver den rigtige behandling første gang og reducerer antallet af fejl, så kan vi højne kvaliteten i sundhedsvæsenet samtidig med, at vi behandler flere for de samme penge”.

• Les saken i det danske Ugeskrift for Læger ved å klikke HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar