onsdag 25. april 2012

Lofoten: Fødselsomsorgen 10 år tilbake i tid - planlegger konferanse 7. juni

LOFOTPOSTEN 18. APRIL 2012  

Verre for gravide i Lofoten 

Lege Erik Martinsen mener kvaliteten på fødetilbudet er satt flere tiår tilbake i tid. Dermed kan han ikke gå til fastlegene og si at det har blitt bedre.

– Det å reise til Stokmarknes for føde er det jeg får mest reaksjoner på fra fastlegene. Hvordan dette skal gi et bedre og tryggere tilbud, det må sykehuset ta inn over seg henger ikke på greip. Dette er en klar tilbakegang på tilbudet til lofotkvinnene, sier fastlege og praksiskonsulent, Erik Martinsen.

Overrasket

Ordningen kom overraskende på legene. Sist uke ble de like overrasket over at kvinnene som er valgt ut til føde på en fødeavdeling, skal reise og bo på sykehotellet på Stokmarknes i god tid før termin.

I RESO-møtet mandag (Regionalt samarbeidsorgan Lofoten) viste Martinsen til problemer med å «markedsføre» tilbudet.

– Hvis jeg skal si at dette er det beste tilbudet til kvinnene kan jeg like godt si opp. For det er ikke troverdig, sier han.

Administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF, Paul Martin Strand, skjønner ikke resonnementet. Det kom fram i det samme møtet.

– Å si at det er tryggere å fly med ambulansefly til Bodø enn å vente i Vesterålen på fødsel. Da skjønner jeg ikke hvor du er, sa han i møtet.

Martinsen holder på sitt.

– Kan du dokumentere at det er høyere risiko på dem som blir fløyet?, spurte han – uten å få noe klart svar. 


– Må dokumentere 

Martinsen viser også til kvinnenes psykiske helse, familieforhold og øvrig påkjenning ved å reise «i god tid før termin» til Stokmarknes. 

– Enten må Nordlandssykehuset dokumentere at ordningen (forsterket fødestue red.anm.) har vært faglig uholdbar, eller så må dere dokumentere at det er faglig forsvarlig å sende dem, sier han. Martinsen sender også et spark til  fagekspertisen som hentes inn for å jobbe fram nye løsninger.

– Det er utrolig hvordan faglige vurderinger passer så godt til deres egen arbeidsplass, som kommer styrket ut, sier han og mer enn antyder at det nok var stortingspolitikerne fra Narvik som berget tilbudet i hjembyen sin. Fastlege ved Bøstad legekontor på Vestvågøy, Harald Sivertsen, mener det samme.

– Dette er politikk. Det er en fordeling av helsegoder som de forsøker å gjøre om til noe faglig, sier han, og viser til at det ikke er en eneste fatal hendelse på Gravdal i årene det var forsterket fødestue.– Vent til riene starter
Sammen med kollega og fastlege Elin Gjerstad går han nå ut og sier at gravide bare skal vente hjemme til riene starter.

– Vi har sjekket og gjort litt research. Konklusjonen er at vi har et like godt tilbud på Gravdal, som pa Stokmarknes. Vi har de samme fagfolkene på jobb til enhver tid, sier han. Det betyr gynekolog og et operasjonsteam .

– Stokmarknes er også avhengig av fly til Bodø ved komplikasjoner, sier han.

– Mener dere at dette er et forsvarlig råd?

– Ja, det mener vi. Det er mer forsvarlig enn transportfødsler, sier Sivertsen. Kravet fra legene er foreløpig opprettholdelsen av et forsterket tilbud.

– Jeg har snakket med fastlegene i Vågan. Alle fastlegene i Lofoten støtter opprettholdelsen av tilbudet som var og går inn for en forsterket enhet med operasjonsteam og akuttberedskap. Det er jo dette vi har. Hva er det de tuller med, spør han.

Som Lofotposten har skrevet tidligere, tok sykehuset på Gravdal tidligere imot rundt 60-70 prosent av alle fødende i Lofoten. Det antas det at kun 40 prosent vil føde der i år. Dette etter at det først i høst, så tidligere i vinter, ble strammet inn på hvilke forhold som gjør at gravide blir sendt til enten fødeavdelingen på Stokmarknes eller kvinneklinikken i Bodø.


FAKTA
■ Januar 2011 vedtas det nye nasjonale kvalitetskrav for fød-selsomsorgen i Norge.

■ I mars samme år vedtar Helse Nord RHF at Lofoten legges ned som forsterket fødestue. Jordmorstyrt fødestue med strengere utvelgelse av hvor gravide skal føde innføres. 1. oktober innføres akuttberedskap.

■ Februar 2012. Gravide sendes Stokmarknes for å føde.


KJØP DENNE ARTIKKELEN I LOFOTPOSTEN 18. APRIL 2012 FRA WWW.BUYANDREAD.COM (VELG ARKIV OG SÅ DATO)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar