tirsdag 24. april 2012

Ett sykehus for Hedmark og Oppland? Sykehus for hvem?


Leserinnlegg fra Rødt Lillehammer, i Lillehammer Byavis 19. april:


GD melder at både Oppland AP og fylkestinget sannsynligvis vil gå for at det blir kun ett sykehus for Hedmark og Oppland.
På møte arrangert av Lillehammer Sp her om dagen presenterte Sykehuset Innlandet høringsdokumentet «Strategisk fokus 2025». Fra salen, inkludert fra faglig hold, kom det fram flere argumenter for at det er altfor tidlig å konkludere denne saken ennå.

Formelt sett sier også Sykehuset Innlandet at det er mye utredningsarbeid som gjenstår før en konklusjon kan trekkes. Samtidig har visst direktøren i et følgebrev til høringsdokumentet allerede konkludert, selv før deler av utredningsarbeidet er påbegynt. Dette er da en svært spesiell måte å invitere til høring på, er det ikke?
Det er for eksempel ikke gjennomført noen utredning om hva det vil bety for begge fylkene våre å ha ett felles sykehus på Biri eller Moelv. Sykehuset vil ha kanskje 5000 ansatte, som skal bo hvor? Som skal pendle fra Gjøvik, Hamar og Lillehammer? Skal det bygges en ny by i Moelv eller på Biri? Skal det lages egne pendlertog på nye dobbeltspora jernbaner fra alle tre Mjøsbyene, samt Elverum? Skal de ansatte kjøre buss eller bil? Hva skal skje med Kongsvinger og Tynset sine sykehustilbud? Hva vil de samfunnsmessige konsekvensene bli? Hva vil de miljømessige konsekvensene bli?
Alle er enige om at det skal være pasientenes tilbud som skal stå i fokus. Sykehuset Innlandet sier at pasientene er tilhengere av ett felles sykehus. Hvordan vet de det? Noen brukerorganisasjoners aktive medlemmer, som egentlig kun representerer seg sjøl, sies å støtte storsykehuset. Men er vi ikke alle brukere, før eller siden? Hvordan kan ett sentralt sykehus være bedre for hele Hedmark og Oppland enn flere mer lokale tilbud? Hvordan kan det lønne seg for samfunnet å transportere nesten alle pasientene mange mil heller enn at svært mange har tilbudet i sitt nærmiljø? I dag behandler Sykehuset Innlandet omkring 80 % av pasientene sine sjøl,- resten sendes til andre spesialsykehus i Oslo, Bergen eller andre steder. Hvordan vil dette kunne utvikle seg framover med stadig flere IT-muligheter, fjerndiagnostisering og kommunikasjon mellom behandlingsmiljøene? Vil stadig flere pasienter kunne behandles lokalt?
Ledelsene i Sykehuset Innlandet, Helseregion SørØst og Helsedepartementet skal ta avgjørelsen kanskje allerede i juni. Utrederne sier at det ikke skal være økonomi som styrer beslutningene.
Spørsmålet vi alle må stille oss er hvordan det er mulig uten samfunnsregnskap og konsekvensutredninger å påstå at sentralisering er det beste.
Hva tjener pasientene, - som er oss alle?
Her som i de fleste saker er det lurt å stille spørsmålet: Best for hvem?

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt
Rødt Lillehammer• Les hele innlegget på Rødts nettsider ved å klikke HER 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar