onsdag 25. april 2012

Helse Nord bruker 500.000 på California-tur


FREMOVER  16 representanter fra Helse Nord reiser til California. Det koster en halv million kroner.
61 representanter fra hele verden er akkurat nå på et seminar i San Francisco om helsearbeid. Av disse er hele 16 fra Helse Nord. I tillegg er tre deltakere fra andre steder i Norge påmeldt. Til sammenligning sender Storbritannia og Canada åtte deltakere hver. Finland sender fire, og India én.
Delegatene skal lære hvordan helsevesenet i California fungerer. Meningen med reisen er blant annet å lære om pasientmedvirkning og ulike typer samarbeid. Seminaret varer fra 22. til 25. april.
Samtidig som til sammen 19 nordmenn er i San Francisco, skjæres det kraftig ned på antall sengeplasser ved Tana distriktspsykiatrisk senter. Ordfører Frank Ingilæ (Ap) stiller seg undrende til Helse Nords prioriteringer.
– 16 deltakere virker ekstremt råflott. Og hva i all verden skal vi lære av helsevesenet i USA??Det er jo helt på trynet, sier Ingilæ til Finnmarken.
Mye penger
Helse Nord betaler til sammen nærmere 500. 000 kroner for reise, opphold og deltakeravgift. Administrerende direktør i Helse Nord Lars H. Vorland forsvarer investeringen.
– En halv million er alltid mye penger, men sett i sammenheng med årlige utgifter på 13,5 milliarder er det ikke så mye, sier Vorland, som selv er i San Francisco.
Seminaret arrangeres av Kaiser Permanente (KP) – et nonprofit helsesystem kjent for gode løsninger innen IKT?og finansiering. Vorland sier Helse Nord over fire år skal bruke 600 millioner kroner på et nytt IKT-system. Systemet baseres på samme tankegang som KP bruker.
Lite å lære
Helse Nord vurderer også å endre sin modell for fordeling av inntekter til helseforetakene, slik KP har gjort.
– Systemet vi har i dag, belønner aktivitet på en måte som ikke alltid ganger de sykeste. Vi mener det KP har gjort er særlig relevant her i Nord, sier Vorland til Finnmarken.
KP måler kvalitet helt ned på klikknivå. Vorland håper Helse Nord kan hente lærdom fra denne organiseringen. Han lister opp flere konkrete ting representantene fra Nord-Norge skal se på.
– En av fire deltakere på seminaret er fra Helse Nord. Hvorfor sender dere så mange?
– Direktører og fagsjefer i de enkelte foretak skal lede utviklingen både i de enkelte foretak og regionen samlet. Vi ønsker at de samme ideer skal ligge til grunn, svarer Vorland.
Med Vorland på reisen er blant andre Hans Petter Fundingsrud, direktør i Helse Finnmark, og medisinsk fagsjef Harald Sunde.
I et åpent brev beskriver Vorland hvordan USA mangler et likt, universelt helsesystem finansiert av skattekroner.
– Slik sett er det lite å lære av systemet deres. Samtidig er USA langt framme på områder som organisering og IKT, skriver Vorland.

• Les saken på avisen Fremovers sider ved å klikke HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar