søndag 22. april 2012

Overveldende protest mot Helse Sør Øst i Kongsbergregionen


INNLEGG FRA VENNER AV KONGSBERG SYKEHUS - VAKS 

I likhet med mange andre samfunn i Norge, har Kongsbergsamfunnet slått ring rundt sitt truede lokalsykehus. Styret i helseforetaket Vestre Viken besluttet 21. desember 2011 å fjerne akuttberedskapen i kirurgi ved sykehuset fra 1. juni i år. Dette har satt sinnene i kok over hele regionen, og resultert i en omfattende underskriftsaksjon i regi av sykehusets venneforening i mars.

Nå legger Venner av Kongsberg sykehus / VaKs, frem hele 13 713 underskrifter fra opprørte innbyggere som krever vedtaksendring. I tillegg er det oppført 8988 barn, hvilket sammen betyr at 22 701 innbyggere er representert på listene. Det store antallet barn bekrefter at det er mange unge foreldre som protesterer mot den utryggheten styret i Vestre Viken har skapt i regionen. Kongsberg sykehus er som mange andre lokalsykehus, offer for manglende satsing på stab og fornyelse av utstyr. Til tross for bekymringsmelding fra helsetilsynet, et splittet fagmiljø og tverrpolitisk enighet om å protestere mot vedtaket, holder styret i Vestre Viken fast ved sin beslutning.

Prosjektleder for underskriftsaksjonen, Mette K. Fjeldheim, markedsansvarlig for VaKs, sier at responsen har vært overveldende, men forventet. "Innbyggerne, lokal- og fylkespolitikerne samt næringslivet står sammen med menigmann og protesterer mot beslutningen som skal tre i kraft i juni. Vi mener at sikkerhet- og beredskapen i regionen er truet. Dette omfattende materialet er et klart bevis på at den helsepolitikken som nå blir ført er helt ute av takt med det velgerne ønsker. Blant signaturene finner vi også innbyggere fra Drammen, der mange har uttalt bekymring for kapasiteten ved det allerede overbookede Drammen sykehus. Over 1000 øyeblikkelig hjelp pasienter fra Kongsberg skal overføres dit fra 1. juni."

Norges største teknologibedrifter ligger på Kongsberg og samfunnet er en meget viktig bidragsyter til landets verdiskapning. Ikke kun via sin enorme omsetning, men også forskningsmessig sett. Til tross for næringslivets klare innvendinger mot nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap, fortsetter regjeringen sin helsepolitikk i regionen. Helsedepartementet er som eier av sykehusene i Norge ansvarlig for de beslutninger som tas på departementets vegne. En samlet befolkning med næringslivet i spissen håper nå at regjeringen tar kravet om endring til følge og lar kirurgisk døgnvakt ved Kongsberg sykehus fortsette.

Leder av venneforeningen, Jan Wiggo Hansvoll, melder at de vil følge opp innbyggernes protest ved å formidle den til Helsedepartementet ved Anne Grethe Strøm Erichsen med kopi til statsministerens kontor. "Kongsberg sykehus er i tillegg til å være den viktigste trygghetsfaktoren i samfunnet, også en viktig samarbeidspartner for næringslivet i regionen. Det er ikke bare ingeniørene i byen som skal ha jobb, næringsutvikling og befolkningsvekst er også avhengig et velfungerende helsetilbud og dermed jobbmuligheter. Vi arbeider derfor aktivt for å motvirke Vestre Vikens beslutning og å få bevilget midler nok til at Kongsberg Sykehus kan drive et forsvarlig beredskapstilbud til befolkningen døgnet rundt.

Under stortingsvalget i 2009 var det 14 007 personer som avga stemme i Kongsberg kommune. Det er nesten akkurat samme antall har skrevet under på protesten mot det de mener skaper utrygghet. Kanskje det burde være inspirasjon for sentrale beslutningstagere til å revurdere den veien de har valgt?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar