mandag 23. april 2012

Legger frem nesten 14.000 underskrifter for å bevare et fullverdig Kongsberg sykehus


LAAGENDALSPOSTEN.NO   «Jeg krever at Kongsberg sykehus skal være et fullverdig sykehus med akuttberedskap i kirurgi, døgnåpent akuttmottak og fødeavdeling slik det er i dag», er uttalelsen 13.773 personer har skrevet under på.


LES: Trenger hjelp til å samle underskrifter


Kraftig signal
Organisator Mette Fjeldheim i Venner av Kongsberg Sykehus (VAKS) mener dette bør være et kraftig signal til politiske myndigheter som til syvende og sist har ansvaret for de disponeringer sykehusstyrene gjør.

Status for Kongsberg sykehus i dag, sett opp mot oppropet, er at akuttkirurgisk beredskap legges ned om drøyt to måneder, mens avgjørelsen om fødeavdelingens skjebne etter alt å dømme blir lagt i bero inntil videre.

Forsvarlig beredskapstilbud
Leder av venneforeningen, Jan Wiggo Hansvoll, melder at de vil følge opp innbyggernes protest ved å formidle den til Helsedepartementet ved Anne Grethe Strøm Erichsen med kopi til statsministerens kontor.

– Kongsberg sykehus er i tillegg til å være den viktigste trygghetsfaktoren i samfunnet, også en viktig samarbeidspartner for næringslivet i regionen. Det er ikke bare ingeniørene i byen som skal ha jobb, næringsutvikling og befolkningsvekst er også avhengig et velfungerende helsetilbud og dermed jobbmuligheter. Vi arbeider derfor aktivt for å motvirke Vestre Vikens beslutning og å få bevilget midler nok til at Kongsberg Sykehus kan drive et forsvarlig beredskapstilbud til befolkningen døgnet rundt, sier Hansvoll.
Har du signert på oppropet? 

Tror du dette hjelper? Si din mening!

• Les saken i Laagendalspostens nettutgave ved å klikke HER


En kommentar herfra: Antallet underskrifter er større er antall personer som gikk til valgurnene i kommunen i 2005. Det burde telle i sammenhengen, og lokal- og fylkespolitikerne må vel ha fått et kraftig signal fra velgerne om hva de vil - og ikke vil ha?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar