tirsdag 17. april 2012

Fødeaksjonen i Lofoten med nettside - konferanse 7. juni

LOFOTPOSTEN.NO Den 7. juni arrangerer Aksjon Fødeavdeling Lofoten en stor konferanse i Lofoten, og nå er hjemmesiden oppe og går.

Aksjon Fødeavdeling Lofoten og Lofotrådet inviterer alle partilederne, helseministeren og andre sentrale helse/parti politikere til landets første erfaringskonferanse etter innføringen av de nye kvalitetskravene i fødselsomsorg den 7. juni i år.
Innledere og deltakere på konferansen vil foruten politikere være de fremste fagmiljøer og organisasjoner innenfor nasjonal helse og fødselsomsorg.
Nå har aksjonsgruppa lansert et eget nettsted som vil bli oppdatert fortløpende.
Tirsdag 17. april inviterer ordføreren i Vågan til åpent møte om fødetilbudet i Lofoten klokken 17.30 i rådhussalen i Svolvær.

• LES SAKEN I LOFOTPOSTEN PÅ NETT VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar