søndag 18. oktober 2009

Advarer mot å legge ned Aker sykehus


ØSTLANDETS BLAD Hovedtillitsvalgt Are Saastad på Aker mener det er galt å legge ned sykehuset før man vet om Ahus mestrer å ta imot mange flere pasienter fra Follo og Groruddalen.Kampen for å bevare Aker sykehus som lokalsykehus i Oslo er intensivert.

Torsdag ble det kjent at en prosjektgruppe ved Oslo universitetssykehus (Aker, Ullevål og Rikshospitalet) foreslår å samle alle lokalfunksjoner på ett sted; Ullevål.

Gruppens mandat har vært å foreslå en modell for nytt lokalsykehus i Oslo. Prosjektgruppen foreslår å satse på storbysykehus: Alle akuttilbud innen kirurgi, medisin, rusbehandling og psykiatri samles på ett sted, Ullevål sykehusområde. Rapporten, som møter kraftige reaksjoner fra ansatte på Aker, skal styrebehandles i desember.

– Vent med å legge ned
Helse Sør-Øst har bestemt at nye Ahus på Lørenskog skal ta over en stor del av pasientgrunnlaget til Oslo, og først og fremst fra Aker. Follos befolkning og bydel Alna overføres Akershus universitetssykehus (Ahus) fra 2011.
I tillegg til å være sykehus for befolkningstette Romerike og bydelene Stovner og Grorud, økes opptaksområdet dermed med 160.000 .
Hovedtillitsvalgt Are Saastad er sterkt imot å legge ned Aker før man ser om Ahus makter oppgaven med økt opptaksområde. For Ahus går med stort underskudd og store interne utfordringer.
– Ahus har ikke bygd ut psykiatrien ennå. De mangler mye på indremedisin og akuttilbud i somatikk, sier Saastad til ØB.

– Bare Follo bør til Ahus
Are Saastad, mener det er helt feil å konkludere med at Aker sykehus ikke lenger trengs.
– Jeg tror at Follos befolkning kan få et utmerket tilbud på Ahus, forutsatt at sykehuset ikke fylles opp av pasienter fra Groruddalen.
– De bør fortsatt ha sitt sykehustilbud i Oslo, sier Are Saastad til ØB.

• Les saken i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar