tirsdag 6. oktober 2009

Namdalsavisa: Behold fredning av lokalsykehusene


LEDER I NAMDALSAVISA 6.10.09:
Neste uke legger etter alt å dømme de rødgrønne partiene fram sin andre Soria Moria-erklæring.

Går det som styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge håper, fjerner regjeringspolitikerne gjeldende fredning av lokalsykehusene. Sammen med helsebyråkratene i denne delen av landet, ser Almlid for seg en revolusjon -med færre akuttsykehus, færre senger og et langt mer spesialisert sykehustilbud.

Vi er usikker på om ønsket fra helsetoppene i Midt-Norge er god musikk i ørene på brukerne og de ansatte i sykehusene. Færre senger, færre akuttsykehus og større grad av sentralisering, smaker av et prosjekt der stoppeklokka er sentral i helsearbeidet. Flere pasienter skal få behandling, men færre skal få innleggelse og ei seng å ligge i. Det pekes direkte på Østlandet og Sørlandet - der helseforetakene angivelig skal være langt mer effektive enn i Midt-Norge.

Hadde Helse Midt-Norge vært like effektive som Helse Sørøst, ville sykehusene i Midt-Norge hatt behov for 600 færre senger. Det betyr at hver tredje seng i Midt-Norge kan fjernes, sier de lokale helsebyråkratene. I våre ører høres ikke dette ut som et forbedret helsevesen.

Det som likevel klinger betryggende i øret er Almlids svar på hvordan Sykehuset Namsos sin framtid ser ut. På grunn av geografi og omland, og sykehusets plassering, spår Almlid at framtida ser lys ut og at det ikke er noen fare for vårt lokalsykehus. Vi håper han har rett. Vi ser likevel behovet for at lokalpolitikere og innbyggere er på alerten i forhold til eventuelle omkamper om sykehuset.

Vi er ikke tilhenger av at de rødgrønne regjeringspartiene skal gi de lokale helseforetakene tilnærmet frie tøyler. I motsetning til Almlid og hans ansatte og styrekolleger, ønsker vi at regjeringa sier noe om standarden som skal ligge i bunn for et trygt, velfungerende og godt sykehusvesen. Med tanke på Distrikts-Norge, er det overmåte viktig at grunnpilaren sykehus er på plass, og at det lokale sykehuset har en kvalitet som oppleves som god.

Selv med et velutbygd apparat i førstelinjetjenesten, altså hver enkelt helsekommune, er det nødvendig å ha et lokalsykehus som oppleves som attraktivt. Skal rekrutteringa til viktige stillinger bli god også i framtida, er det avgjørende at lokalsykehuset blir mest mulig fullverdig. I et slikt perspektiv er vi ingen nesegrus beundrer av massiv sentralisering.

• Les saken i Namdalsavisa ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar