søndag 18. oktober 2009

Stortinget 14. oktober: Fremtidig behov for sykehussenger - spørsmål fra Laila Dåvøy til helseministeren


Interpellasjon fra representanten Laila Dåvøy til helse‑ og omsorgsministeren:
«Det er av stor betydning å dimensjonere helsetjenestene våre med et tilstrekkelig antall sykehussenger for å sikre god kvalitet på behandlingen. Både for få og for mange senger er uheldig.

Det pågår nå en prosess i Helse Sør‑Øst for å beregne fremtidig sengebehov i regionen. Det vises til at det i regionen er overkapasitet på sykehusene, basert på Sintef‑rapporter. Flere har påpekt feil i dette materialet, noe også Sintef innrømmer. Pasientfremskrivningene er basert på fem scenarioer som vil innebære store endringer i helsetilbudet:
- Flere skal behandles poliklinisk fremfor å innlegges i sykehus,
- planlagte, men ikke opererte pasienter skal ikke forekomme på kirurgiske avdelinger,
- akutt syke skal bli liggende på legevakt fremfor å innlegges i sykehus, og
- det skal kun være noen få kirurgiske akuttmottak.
Hva er statsrådens vurdering av en slik pasientfremskrivning?»

• Klikk her eller på overskriften for å lese helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssens svar og debatten i Stortinget tirsdag 14. oktober 2009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar