torsdag 29. oktober 2009

KS-rapport slakter helsereformen


KOMMUNAL RAPPORT Den ferske rapporten slakter de økonomiske virkemidlene i den såkalte samhandlingsreformen. KS-direktør Sigrun Vågeng vil ta kritikken opp med helseministeren.

Av: Tone Holmquist 28.10.2009

KS har bestilt en rapport fra Agenda som for å vurdere de økonomiske virkemidlene i regjeringens forslag til helsereform eller samhandlingsreform som den også blir kalt, skriver Dagens Næringsliv. Regjeringen foreslår å innføre en generell kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten på 20 prosent. Dette for å gi kommunene et insitament til både å forebygge og utbygge billigere kommunale løsninger. Agenda har sett på hvordan dette fungerer i de andre nordiske landene. Og konklusjonen er klar. En 20 prosent kommunal finansiering gir ikke det ønskede resultatet.

Agenda foreslår i stedet 50 prosent kommunal medfinansiering på enkelte områder fordi det må være en klar sammenheng mellom forsterket kommunalt tilbud og redusert bruk av spesialisthelsetjenester hvis medfinansiering skal ha noe poeng.

KS-direktør Sigrun Vågeng sier til DN at hun vil diskutere saken med den nye helseministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen.
– Reformen lar seg jo ikke gjennomføre hvis vi ikke får til en god balanse mellom staten og kommunene, sier Vågeng.

• Les saken i Kommunal Rapport ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar