fredag 2. oktober 2009

Soria Moria på livet løs


LEDER I NATIONEN, 2. OKTOBER 2009 I Soria Moria 1 står det at ingen lokalsykehus skal legges ned. Formuleringen ble mottatt med jubel i Distrikts-Norge. Nå er det tvilsomt om løftet overlever forhandlingene om Soria Moria 2.

Aps helsetalsmann, Oslo-politikeren Jan Bøhler, sa til NRK i går at regjeringen vil se på lokalsykehusene på nytt. Bak Bøhlers ønske om nedleggelser og endringer av lokalsykehusenes funksjoner, ligger Aps helsepolitiske kongstanke: Samhandlingsreformen. Reformen legger opp til at en større del av helseressursene skal gå til rehabilitering, forsterket eldreomsorg og forebygging lokalt.

Desentralisering av ansvar og kompetanse i helsetjenestene er god ressursbruk. Men å bruke samhandlingsreformen som påskudd for å legge ned livsviktige funksjoner der folk bor, er en kortslutning.

Kampen om lokalsykehusene og de akutte helsetjenestene er komplisert. For folk i distriktene handler det om trygghet, det kan gjelde liv eller død. Derfor er det sterke protester hver gang et lokalsykehus trues. Men fakkeltog-politikk er heller ikke den tryggeste form for helsepolitikk.

Det som må avgjøre sykehusstrukturen, er hva som gir best helse og sikkerhet. Det er ikke gitt at flest mulig funksjoner på alle sykehus er løsningen. Dagens medisin krever avansert utstyr, høy kompetanse og jevnlig trening. Et for spredt helsevesen kan gå utover kvaliteten.

Men det kan ikke være et enkelt partis prestisjeprosjekt, i dette tilfellet samhandlingsreformen, som avgjør disse spørsmålene. Legenes ønsker om å jobbe i interessante miljøer, skal heller ikke få bestemme.

Forebygging er bra, men man kan ikke forebygge seg bort fra ulykker. Der det er nødvendig med nedbygging av akutt-tilbud, må det være tilsvarende oppbygging av effektive ambulansetjenester, også luftambulanse. Nationen har de siste dagene skrevet om mangel på kvalifisert personell i ambulansene, særlig i distriktene.

Slike mangler vitner om at grunnleggende sikkerhet blir oversett i planleggingen av helsetilbudet. I Soria Moria 2 må helse og trygghet som stå i sentrum, ikke parti-prestisje og særinteresser.

• Les lederen i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar