mandag 19. oktober 2009

Protesterer på nedlegging av Aker sykehus


DAGSAVISEN En prosjektgruppe ved Oslo universitetssykehus konkluderer i praksis med nedleggelse av Aker sykehus, sier tillitsvalgt Are Saastad. Han mener oslofolk kan forvente et dårligere sykehustilbud.

En prosjektgruppe ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har fått i oppdrag fra OUS å utrede hvordan en skal gi et best mulig lokalsykehustilbud i Oslo. Gruppa skal gi sine anbefalinger på torsdag.

I en foreløpig rapport som Dagsavisen har fått tilgang til, anbefales det etablering av et storbysykehus på Ullevål universitetssykehus. Det betyr blant annet at 25.000 personer i Bjerke bydel som i dag hører til Aker overføres til Ullevål.

Mister 160.000 pasienter
Fra før har Helse Sør-Øst vedtatt at 160.000 pasienter i bydel Alna og i Follo skal overføres fra Aker til Akershus universitetssykehus (Ahus) innen 31.12. 2010.
– Da blir det knapt pasienter igjen. Dette er i praksis et godkjentstempel for nedleggelse av Aker sykehus, sier leder Are Saastad i Fagforbundet Aker universitetssykehus.

Han mener prosjektgruppa kan komme til å spille rollen som nyttige idioter overfor OUS og Helse Sør-Øst.
– De vil redusere ansatte, spare kvadratmeter og penger, men de er ikke særlig faglig godt skodd i styrene. Da passer det dem fint at fagfolk i praksis gir en faglig begrunnelse for at det er riktig å avvikle Aker, slik man lett kan mistenke at ledelsen ønsker.

Han påpeker at han støtter planen om storbysykehus. Saastad mener feilen ligger i at prosjektgruppa godtar premissene som er lagt til grunn – nemlig at Aker mister 160.000 pasienter til Ahus innen utgangen av neste år.
– Det er helt urealistisk at Ahus klarer å ta imot disse pasientene. Hvis det hadde vært litt tak i prosjektgruppa burde de satt spørsmålstegn ved denne beslutningen. Men dersom de ikke gjør det, er de dømt til å konkludere med Akers nedleggelse, hvilket betyr at Oslos innbyggere kommer til å få et mye dårligere sykehustilbud, sier Saastad.

Han frykter samtidig at denne anbefalingen vil gi et signal til Akers 3.000 ansatte om at de jobber på en skute som er i ferd med å gå på grunn.
– Faneflukt av nøkkelpersonell vil garantert bre om seg. Vi ser tendenser til at dette allerede har startet, sier Saastad.

Avviser nedleggelse
Prosjektleder Øystein Dolva avviser at man har konkludert med å nedlegge Aker.
– Det er direkte feil. Det ligger ikke i vårt mandat å ta en slik beslutning, sier Dolva som er fagdirektør ved OUS og som selv har bakgrunn som fagdirektør ved Aker.

Han hevder at man ennå ikke har konkludert med om storbysykehuset bør etableres på Ullevål eller Aker.
– Vi skal komme med to forslag og skal anbefale et av dem. Konklusjonen vil foreligge på torsdag, sier Dolva.
Han understreker at Aker har ansvar for langt flere oppgaver enn de 25.000 menneskene som hører til bydel Bjerke.
– Selv om man velger Ullevål eller Aker vil det bli aktivitet det ene eller andre stedet over flere år.

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bård Lilleeng, svarer dette via kommunikasjonsavdelingen:
– Beslutningen om endringer i opptaksområder for OUS og Ahus er vedtatt etter brede og omfattende prosesser og med tilslutning fra vår eier Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har full tillit til at Oslo universitetssykehus vedtar organisering og lokalisering av lokalsykehusfunksjoner ut fra hva som er best for Oslos befolkning. Rapporten det vises til er ennå ikke avlevert, og jeg ber om forståelse for at jeg derfor ikke kan kommentere denne.

• Les saken i Dagsavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar