torsdag 1. oktober 2009

Regjeringsforhandlingene: Ap svikter lokalsykehusene?

NRK melder fra regjeringsforhandlingene at SV og Sp vil holde på garantien om at ingen lokalsykehus skal legges ned, men Ap vil stryke den.

Jan Bøhler, som er Aps helsepolitiske talsmann sier i den forbindelse til NRK: "- Vi trenger at den høyspesialiserte medisinen, som er svært ressurskrevende, må samles på færre sykehus." Dette fremstår som et merkelig utsagn. Det er vel ingen som er uenige i at høyspesialisert medisin samles på større sykehus?

Det som ligger bak og som i realiteten blir truet om Ap får viljen sin og regjeringserklæringen ikke inneholder garantien for at lokalsykehus skal opprettholdes, er lokalsykehusenes ordinære drift: vanlig behandling for vanlige sykdommer og skader som utgjør 70% av volumet på sykehusinnleggelsene. Dette er noe som lokalsykehus behandler med god kvalitet!

Vi trenger tryggheten som ligger i akuttberedskap og fødetilbud i rimelig nærhet. Det er et stort svik av Ap om de går fra løftene om å beholde lokalsykehusene.

Det er nok den ressurskrevende helseforetaksreformen, med sine konsernstyrer og krav om forretningsmessige regnskap, som er årsaken til den vanvittige kostnadsveksten i sykehussektoren - ikke lokalsykehusene. Det er en skam at ikkke Ap er villige til å innse at helseforetaksorganiseringen er feil.

• Les saken "Varsler omstilling for lokalsykehus" ved å klikke her

• Les saken "Vil ikke frede lokalsykehusene" på NRK Nordlands sider ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar