torsdag 29. oktober 2009

Statsråder: Åpner for å endre helsereformen


KOMMUNAL RAPPORT De to nye samhandlingsstatsrådene vil se på helsereformen med nye øyne. Kommunalminister Navarsete vil lære ev danskenes feil når modell for kommunal medfinansiering skal utformes.

Av: Berit Almendingen og Jan Inge Krossli 28.10.2009


Deres forgjengere etterlot seg en stortingsmelding om samhandlingsreformen. Den viktigste jobben for ny helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og ny kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) blir å fylle reformen med konkret lovverk og finansieringsordninger.

Det er ikke sikkert at 20 prosent av sykehuskostnadene skal kanaliseres gjennom kommunene, og det er ikke sikkert det skal gjelde alle pasienter.

Til Kommunal Rapport sier Strøm-Erichsen at hun vil vurdere nærmere hvordan kommunene og staten skal dele helseutgiftene. Navarsete vil lære av danskene.

Lære av Danmark
– Jeg vil lytte og se nøye på utfordringene med å innrette virkemidlene. Slik jeg forstår det, er det ikke trukket noen endelig konklusjon om finansieringsmodell i meldingen, sier Strøm-Erichsen (Ap).

Den modellen som foreslås for kommunal medfinansiering går ut på at 20 prosent av sykehusfinansieringen gis som frie midler til kommunene. Det skal motivere dem til å forebygge dyre sykehusinnleggelser, og bygge opp billigere tjenester lokalt.

Flere professorer har kritisert modellen for å legge for stort ansvar på for små kommuner. Victor Norman, som satt i Bjarne Håkon Hanssens ekspertgruppe for reformen, mener modellen vil virke mot sin hensikt: Kommunene vil velge sykehus fordi det vil bli billigere enn sykehjem.

I Danmark, som har hatt 10 prosent kommunal medfinansiering siden 2007, anbefaler et ekspertutvalg nå å endre modellen. De mener danske kommuner har fått et for stort ansvar også for sykdommer som det ikke er mulig å forebygge.
Denne danske feilen vil kommunalminister Liv Signe Navarsete lære av når den norske finansieringsmodellen skal utformes.

Ikke fastspikret
– Når kommunene skal få et finansieringsansvar, bør det være for faktorer de kan påvirke. Mitt utgangspunkt er at medfinansiering skal gjelde sykehusinnleggelser kommunene har mulighet til å forebygge. Men dette må vi gå grundig inn i, sier Navarsete.

Sp-lederen ser fram til å samarbeide med den nye helseministeren, som har solid lokalpolitisk erfaring fra Bergen. Også Strøm-Erichsen sier hun er åpen for andre finansieringsmodeller.
– Jeg oppleverer jo at det gjenstår en del på innrettingen av virkemidler.
– Så modellen med 20 prosent medfinansiering er ikke fastspikret?
– Vi må se på realitetene. Det er ikke alle som klarer å gjøre de samme tingene. Men målsettingene i samhandlingsreformen ligger fast. Det er å tenke forebygging og helhet, sier hun.

– Stått i stormen før
Strøm-Erichsen tar over stafettpinnen etter Bjarne Håkon Hanssen som åpent innrømmet at han mener andre kan gjennomføre reformen bedre enn ham. Den nye statsråden er ikke redd for å gå løs på oppgaven, og hun tror at erfaringene som tidligere forsvarsminister kan komme godt med.

– Jeg har lang erfaring som kommunepolitiker. Jeg har også sittet i styret til KS sentralt, så jeg kjenner til både store og små kommuner. Så er det klart at Forsvaret har hatt store omlegginger med effektivisering og nedlegging av store virksomheter. Jeg har klart å stå i stormen hvis det har vært behov for det, og det vil jeg nok klare en gang til, smiler hun.

Samhandlingsreformen skal etter planen settes ut i livet fra 2012. Først skal Stortinget behandle meldingen som gir rammene for reformen. I departementet er arbeidet i gang med å forberede lovendringer, sier Strøm-Erichsen. Kommunenes medfinansiering skal presenteres i kommuneproposisjonen i 2011.

Kommunesamarbeid
Kommunalministeren står foran en stor jobb med å få kommuner til å samarbeide om nye, store helseoppgaver. Enheter på opptil 20.000 innbyggere er nødvendig, ifølge stortingsmeldingen.

– Vi arbeider med en lovfesting av samkommunemodellen, som mange kommuner sier er en god modell for samarbeid. Vi tar sikte på en lovfesting i løpet av 2010, sier Navarsete.

Helseministeren oppsummerer den største utfordringen i helsereformen slik:

– Det viktigste er å skape en felles forståelse og få med alle parter, organisasjoner, fagbevegelse, spesialisthelsetjenesten og kommunene. Vi trenger også veldig mange flere folk i helsevesenet for å ta oss av folk som lever lenger, og flere som trenger behandling. Hvis vi dessuten ikke klarer å få vridd mer av ressursene over på forebygging, vil det gå helt feil vei. Det er politikere nødt til å ta inn over seg.

• Les saken i Kommunal Rapport ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar