torsdag 8. oktober 2009

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen går av

Bjarne Håkon Hanssen er ikke lenger motivert for politikk og går av som helse- og omsorgsminister, opplyses det i media i dag.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har siden vi samorganiserte oss i 2003 hatt anledning til å møte statsrådene i Helsedepartementet for å legge frem synspunkter og argumenter. Både Dagfinn Høybråten, Ansgar Gabrielsen og Sylvia Brustad har tatt imot oss. Men Bjarne Håkon Hanssen har, etter at han overtok dette vervet ifjor, ikke vært interessert i å møte Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Hanssen opplyser til media at han vurderer å ta imot tilbud om en stilling i en bank i Trøndelag. Det er et interessant perspektiv på offentlig sektor og velferd han presenterer når han i den forbindelse sier at han etter å ha "brukt store verdier i så mange år nå vil være med å skape verdier". Mener han virkelig at f.eks. offentlig sykehusdrift, i motsetning til privat bank, ikke skulle være verdiskaping?

• Les om Bjarne Håkon Hanssens avgang i VG ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar