tirsdag 4. mai 2010

Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortinget 27. april: LOKALMEDISINSKE SENTRE SKAL KOMME I TILLEGG TIL DE LOKALSYKEHUS VI HAR I DAG, IKKE SOM EN ERSTATNINGHelse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sa følgende da Stortinget behandlet Samhandlingsreformen 27. april 2010:

Hva er det så reformen legger opp til? Hvordan skal vi bidra til å vedlikeholde og videreutvikle vårt helsevesen?

For det første skal sykdom forebygges. Alt våre barnehager, skoler, skolehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste og kommuner gjør eller ikke gjør, påvirker folkehelsen og sykdomsbildet.

For det andre skal pasientene oppleve Helse-Norge som sømløst og sammenhengende. Du skal få rett hjelp til rett tid på rett sted.

For det tredje skal helsevesenet være bærekraftig og kostnadseffektivt. Unødvendig bruk av kostbare sykehustjenester må erstattes av bedre, billigere og mer lokale tilbud i kommunene.

Jeg mener at Stortingets bidrag i innstillingen er gode håndslag for å oppnå disse tre målene. En stortingsmelding alene kan ikke forbedre og endre alt som trengs i norsk helevesen, men vi har fått støtte til å gå videre på en rekke viktige områder, og jeg skal nevne noen eksempler:

- Fastlegeordningen er en suksess, men også den må videreutvikles når kommunene får nye oppgaver.

- Det skal etableres lokalmedisinske sentre over hele landet. Disse skal komme i tillegg til de lokalsykehus vi har i dag, ikke som en erstatning. Sentrene må i utgangspunktet være forankret i kommunene, og de skal ha forpliktende avtaler med spesialisthelsetjenesten.(uthevet her)

- Den største andelen av veksten i helsetjenestene må skje lokalt, ikke i spesialisthelsetjenesten.

- Gjennom meldingen og Kommunaldepartementets forslag til ny samkommunemodell utvikler vi verktøykassen for mer forpliktende kommunesamarbeid.

- De nye lovene skal tydeliggjøre kommunenes helhetlige ansvar for befolkningens helse og velferd.

- Det er flertall for at det må utvikles en finansieringsmodell som skal stimulere kommunene til å etablere bedre tilbud nær befolkningen – før, i stedet for eller etter behandling i spesialisthelsetjenesten.


• Les det midlertidige referatet på Stortingets nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar