tirsdag 4. mai 2010

Imre Hercz: Åpent brev til helseministeren


04-05-2010 Innlegg i Dagens Medisin 08/10

IMRE HERCZ, lege, Høvik


MANGE AV OSS som arbeider i det norske helsevesenet og har vært stolt over hva helsevesenet tidligere har utført, var meget spent på hva en ny helse- og omsorgsminister ville gjøre etter å ha satt seg inn i problemene.

Mange har vært i den tro at når en ny minister overtar posten, blir hennes/hans oppave å se med nye øyne på de problemene som den avgåtte ministeren overlot til etterfølgeren. Ikke bare trå i de gamle stier, men gjøre seg opp en selvstendig mening. Vi oppfattet Dem som resultatorientert og handledyktig, Anne-Grete Strøm-Erichsen, men hittil har De skuffet oss.

Dyrt og mislykket
Et av de største problemene i dag er opprettelsen av helseforetak. De er orientert om at både New Zealand og Skottland har sluttet med denne modellen, og Sverige, som har luktet på helseforetakløsningen, har ikke ønsket å gjennomføre den. Årsaken er blant annet de enorme kostnadene den oppblåste administrasjonen medbrakte. Ifølge mine kilder - rett meg hvis det er uriktig - er det nå cirka 10.000 ansatte i landets helseforetak. Hvis vi regner billig, kan hver ansatt i administrasjon gjennomsnittlig koste skattebetalerne cirka 500.000 kroner - det vil si cirka fem milliarder kroner bare for å administrere en mislykket modell. De selv vet at det har kommet altfor mange direktører, som tjener mye mer enn Dem.

Mange mener at offentlig drevet helsetjeneste ikke kan være bare overskuddsorientert - «business-like». Vi kan ikke forvente at politi, rettsvesen - og andre statlige oppgaver - skal gå med profitt som øverste mål.

Elendig pasientbehandling
Overbyråkratisering og elendig pasientbehandling kommer til å tvinge Norge til å forlate denne modellen, slik New Zealand og Skottland gjorde. Et av de verste eksemplene er måten Helse Sør-Øst håndterer skjebnen til Aker Sykehus, det vil si å rasere et veldrevet, pasientvennlig sykehus med de beste medisinske kunnskaper og resultater. Helse Sør-Østs påstand om at denne nedleggelsen organiseres ut fra pasientens behov, har blitt avslørt av mange innlegg i media.

Jeg ber helseministeren kreve skriftlig forklaring om hvor og hvilke avdelinger som har kapasitet til å overta urologisk eller ortopedisk avdeling ved Aker Sykehus, eller pacemakerinnleggelser, den nye infeksjons- og gastroavdelingen samt hormonavdelingens pasienter.

Akershus universitetssykehus (Ahus) er allerede fylt opp med korridorpasienter og går med såpass underskudd at jordmødre måtte sies opp. Psykiatriske pasienter har ikke plass. Det er ikke noe galt med funksjonen ved Ahus, men sykehuset har bare ikke plass eller mulighet til å overta 160.000 nye pasienter.

Arroganse
Ledelsen i Helse Sør-Øst er arrogant og vil ikke lytte til advarsler om at rasering av Aker Sykehus´ funksjoner vil gi fatale følger for pasienter, forlenget ventetid og korridorpasienter. Det siste utspill fra direktør Siri Hatlen er at raseringen må utsettes med tre måneder fordi hun ikke har tenkt godt nok gjennom rettighetene av ansattes oppsigelser. Denne planleggingsfeilen kaster også mistanken på at de heller ikke har tenkt godt nok over hvilke skader de gjør ved å kutte tilbudet til 160.000 mennesker.

Derfor anmoder jeg helseministeren om å gjennomgå raseringen av Aker Sykehus, så De ikke inngår i norsk helsevesens historie som den ministeren som har vært ansvarlig for mange pasienters forlenget lidelse og ødelagt livskvalitet på grunn av økt ventetid.

• Les innlegget i Kronikk og debatt, Dagens Medisin 08/10 ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar