fredag 28. mai 2010

St. Olav: Leger i opprør


Leder i Adresseavisen, onsdag 26. mai 2010:

Like før nye St. Olavs Hospital blir offisielt åpnet av kong Harald, er det full strid mellom leger og ledelse.

Konflikten handler om penger og sengeplasser. Det er bekymringsfullt når legene frykter for pasienters liv og helse.

All behandling ved St. Olavs Hospital foregår nå i de nye sentrene som gradvis er tatt i bruk. Midt-Norge har fått ett av Europas mest moderne sykehus, med store faglige ambisjoner. Det som burde være et beger fullt av glede, inneholder mye malurt.

Adresseavisen har de siste dagene fortalt om en isfront mellom administrerende direktør Nils Kvernmo og sykehuslegene. De er frustrert over at lønningene skal reduseres med 27 millioner kroner, som ledd i en innsparing på 270 millioner neste år. Legene påpeker at de allerede arbeider mye ubetalt overtid, og at arbeidsmiljøloven daglig blir brutt.

Direktøren får uvanlig sterk kritikk av hovedtillitsvalgt for legene, Randulf Søberg. Samarbeidsforholdet er dårlig, og tilliten til direktøren og hans stab åpenbart svekket. Det er satt opp flere uenighetsprotokoller mellom leger og ledelse, ikke uvanlig i tilpissede situasjoner i arbeidslivet. Direktør og styre er i sin rett når de vil fordele belastningene ved nedskjæringene på flere yrkesgrupper, også leger. Dette er en konflikt det må være mulig å rydde opp i.

Legene har tatt opp et mer alvorlig forhold, som mange vil si er et lenge varslet problem. Det nye sykehuset er planlagt med færre senger enn det gamle. Strengere styring av pasientstrømmen og mer poliklinisk behandling skulle gi mindre behov for sykehussenger. Korridorpasienter var et velkjent fenomen i det gamle sykehuset. I de nye sentrene er det ikke plass til senger i korridorene. Men det hjelper lite når sykehuset stadig har flere pasienter enn sengeplasser.

Nå kolliderer teoriene med virkeligheten. Direktøren har vært på nippet til å slå katastrofealarm på grunn av full stopp i logistikken. I vinter klarte ikke avdelingene å finne senger til alle pasientene som var innlagt. For å rydde plass ble leger innkalt om natten for å hasteutskrive pasienter.

Slikt skaper engstelse og uro. Hvis slike tilstander blir mer eller mindre permanente, er det en skandale av dimensjoner. Den tidvis prekære mangelen på sengeplass forteller at sykehuset er planlagt ut fra forutsetninger som ikke er fullt ut til stede. Så lenge alternative tilbud utenfor sykehuset ikke er bygd tilstrekkelig ut, vil problemet bestå. Vi frykter at planleggerne var for optimistiske i sine vurderinger av befolkningsutvikling og helsetilstand da de beregnet sengebehovet ved det nye sykehuset.

«Pasienten i sentrum» er slagordet for nye St. Olavs Hospital. Dette er ikke helt i tråd med virkeligheten, slik legene beskriver situasjonen. Direktøren, styret og ansatte må skape ro rundt sykehuset. Folk i Midt-Norge må kunne føle seg trygge på at det er plass til dem når de har behov for sykehusets hjelp.

• Les lederen i Adresseavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar