mandag 31. mai 2010

Utsetter sykehussaken


FREMOVER Nå utsetter styret i Helse Nord saken om traume-sykehus. Politikerne og enkelte foretak trenger bedre tid til å diskutere saken.

Helse Nord utsetter saken om traumesykehus. Den skulle egentlig blitt behandlet i dag (31 mai).

Det bekrefter administrerende direktør Lars Vorland overfor Fremover.

- Både politikere og enkelte foretak trenger bedre tid til å få diskutert saken, sier han.

Omkamp
-Sånn som jeg ser dette en omkamp av den debatt som vi hadde i 1997 i forbindelse med forslag om basis- og spesialsykehus i Nord-Norge. Forskjellen er at basissykehus nå heter traumesykehus, sier tidligere sykehusdirektør Terje Nilssen om Helse Nords siste utspill om traumesykehus.

Mye oppstyr
Han minnes godt at det ble mye oppstyr da Helseregion Nord foreslo å gjøre fem av sykehusene i landsdelen om til basissykehus.

-Resten, blant dem Narvik sykehus, skulle bli såkalt spesialsykehus uten akuttfunksjon etter klokka 16. Forslaget var basert på en utredning gjort av Helseregion Nord, sier han.

Samme argumenter
Den gang var det fylkeskommunene som eide sykehusene.

- Storparten av dem som administrerte sykehusene på den tid, går nå igjen i Helse Nord. Argumenter som de brukte den gang, brukes også nå. Så vidt jeg husker, var det politikerne som fikk stoppet forslaget. Hadde det gått gjennom ville spesialsykehusene blitt en form for avansert sykehjem.

Må markere seg
Terje Nilssen, som nå jobber som selvstendig næringsdrivende innenfor bo- og omsorg, ber nå politikerne i Narvik om å være våkne og kjenne sin besøkelsestid.

-Det er viktig å komme på banen og markere viktige synspunkter, mener han.

Traumesykehus
Administrasjonen har foreslått at UNN Tromsø og fire sykehus til i landsdelen skal utvides til såkalte traumesykehus, og skal ta imot de alvorligst skadde pasientene. De andre sykehusene i Hammerfest, Harstad, Bodø og Mo i Rana.

Men motstanden mot forslaget har vært stor fra hele Nord-Norge.

SMS
Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol, forteller til Helse Nord at han har fått masse tekstmeldinger fra engasjerte innbyggere.

Bare fra Øst-Finnmark har han fått 500 tekstmeldinger.

Han mener dette illustrerer det engasjementet som er rundt spørsmålet. Streiken gjør at det også kan bli vanskelig å få avviklet styremøtet, sier han til NRK Nordland.

• Les saken i Fremover ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar