fredag 28. mai 2010

Bedriftseiere og arbeidstakere sier nei til kutt i traumebehandling i Narvik
FREMOVER Næringslivet og fagforeningene i Narvik står sammen. De ber styret i Helse Nord om i det minste sende saken om traumesykehus ut på høring.

• Saken står i papirutgaven av Fremover, fredag 28. mai 2010. Den kan kjøpes elektronisk på www.fremover.no

Dette er ordlyden i brevet:

Bedriftseiere og arbeidstakere sier nei til kutt i traumebehandling ved UNN Narvik og inviterer styret i Helse Nord til Narvik.

Gjennom omtale i media er vi blitt kjent med at styret i Helse Nord sitt styremøte 31. mai er invitert til å fatte vedtak som innebærer at akuttberedskapen ved UNN Narvik svekkes dramatisk. Som bedriftseiere og arbeidstakere er vi avhengige av et lokalsykehus med en fullverdig akuttberedskap. Vi krever derfor at sak 57-2010 trekkes fra sakskartet.

Årsakene er mange. Saken om "Regionalt traumesystem i Helse Nord" har ikke vært ute til høring i kommuner, næringsliv, hos brukergrupper eller befolkningen. Det sier seg derfor selv at saken har store mangler. Uten å høre de som kjenner lokale forhold er det ikke mulig å skape gode løsninger. At en så alvorlig sak for Ofoten fremmes uten medvirkning svekker helseforetakene og deres legitimitet i befolkningen. Vi er kjent med at Helse Nord bryter sine egne forskrifter om brukermedvirkning i denne saken. Det er alvorlig!

UNN Narvik har mange dyktige medarbeidere. Regionen er stolte av våre flinke fagfolk som bidrar til trygghet hver dag. Utredninger som i sak 57-2010 bidrar til å skape tvil om tilbudet er godt nok. Det er det ingen grunn til og det tar vi sterk avstand fra.

Narvikregionen er i positiv utvikling. Det er skapt 1000 nye arbeidsplasser siden år 2000, alle innen det private næringsliv. Disse er særlig knyttet til Narvik sine sterke miljøer innen logistikk og teknologi. Jernbane, havn, E 6 og E 10 gjør at de tre milene langs E 6 nordover fra Narvik by er strekningen med mest tungtransport innen Helse Nord sitt geografiske område. Dette gir risiko for ulykker. I 2002 etablerte REC Scancell ny fabrikk i Narvik med 250 ansatte i industrivern klasse 1. LKAB sitt utskipningsanlegg er sentralt i byen og har industrivern klasse 2. Dette er to eksempler på bedrifter der eiere, ledelse og ansatte har fokus på sikkerhet og akutt beredskap. Helse Nord bidrar ikke til regionens positive utvikling ved å så tvil om traumeberedskapen i Narvik skal holde minst like god standard i årene som kommer.

For å gi styret i Helse Nord bedre bakgrunn for å vurdere befolkningens behov i Ofoten og Sør-Troms, inviterer vi styret til Narvik. Her vil dere kunne få omvisning på aktuelle bedrifter, samt oppleve aktiviteten på Narvikterminalen når ARE toget kommer fra Oslo for å losse sine varer. Dere kan få oppleve Rombaksveien og se nærmere på de rasfarlige områdene i vårt distrikt. Det hadde vært flott om Helse Nord la et av sine gjenværende styremøter dette året til Narvik. Vi lover å gi dere et flott opphold i malmbyen, alpinbyen, logistikk og teknologibyen.

Da vil dere få se at UNN Narvik må ha det nivå på traumebehandling som det har i dag. Vi ber om at sak 57-2010 avvises.

På vegne av 300 bedrifter og 4000 fagorganiserte:
Narvik Næringsforum
Ballangen Næringsforum
Narvik Håndverk og Industriforening
LO Ofoten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar