mandag 3. mai 2010

Driften fortsetter på Stensby


EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD – Jeg er glad for at styret har fulgt opp vårt råd om at dagens tilbud ved Stensby videreføres, sier Dagfinn Habberstad i Stensbys venner.

Venneforeningen hadde for omkring to måneder siden en gjennomgang av situasjonen med den nye ledelsen på Ahus.

– Der understreket vi at driften måtte videreføres og ses i sammenheng med samhandlingsreformen som er nå vedtatt, opplyser Habberstad

Styret ved Ahus har vedtatt at dagens drift skal videreføres utover kommende årsskifte. Det har tidligere vært satt som sluttdato for driften.

VIKTIG FOR DE ANSATTE
Begrunnelsen i styresaken er planene om samhandlingsreformen som skal flytte grensene for ansvar for behandling mellom kommunene og sykehusene. Stortinget behandlet saken forrige uke. Fortsatt er både innhold i reformen og framdriften uklar, men de første tiltakene kan tidligst komme i 2012.

Et annet forhold som konstituert direktør ved Ahus, Øyvind Graadal legger vekt på, er forholdet til de ansatte.

– Det er viktig for våre ansatte at de får vite at det fortsatt blir aktivitet på Stensby etter kommende årsskifte, sier Graadal.

TA INITIATIVET
Hvor lenge driften skal opprettholdes er det i fredagens vedtak ikke sagt noe om. Henvisningen til samhandlingsreformen gir et signal om drift også utover 2011.

– Det skal nå arbeides med en nasjonal helseplan. Den må avklare viktige deler av samhandlingsreformen. Det er viktig at kommunene på Øvre Romerike sammen med Ahus ser på hvordan både kommunene og Ahus kan bruke Stensby i denne sammenheng, sier Dagfinn Habberstad.

• Les saken i Eidsvoll Ullensaker Blad (EUB.NO) ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar