fredag 30. april 2010

Ansattrepresentant: Vil ha ledelse ved hvert sykehus


TIDENS KRAV Anna-Cath. Heggstad mener Kristiansund sykehus må få egen direktør.

– Dagens ledelse i Helse Nordmøre og Romsdal fungerer ikke, sier ansattrepresentanten fra Kristiansund.
– Foretaket er i indre oppløsning. Det er ikke nok å fjerne administrerende direktør. Hele ledelsesmodellen må endres.

Ikke motivasjon
Heggstad frykter arbeidsmoralen i Kristiansund er i ferd med å smuldre bort, og mener ledelse og styre verken evner eller har motivasjon til å løse flokene.

Hun foreslår derfor å gjøre som sykehusene i Hedmark og Oppland.
– Der har hvert sykehus egen ledelse med egen direktør. Slik burde det være her også. På toppen kan det være en koordinerende nøytral direktør, som ikke har eierforhold til en av de to byene.

Heggstad viser til at dagens sykehusadministrasjon i all hovedsak er plassert i Molde, og at flere stabsfunksjoner i det siste er flyttet fra Kristiansund over Furstefjellet.

Ikke ivaretatt
Heggstad sier foretaket drives med imperialistisk tekning.
– Ansatte i Kristiansund føler seg ikke ivaretatt av egen ledelse. Ansatte gruer seg til å gå på jobb, at de ikke blir hørt, og at de har en ledelse som svikter.

Heggstad utdyper:
– Vi styres fra et annet sted, av noen som ikke har eierskap til det som skjer i Kristiansund, og som dermed heller ikke har oversikten over verken kompetanse eller frustrasjoner på Kristiansund sykehus.

Handlingslammet
– De er handlingslammet. Når de bestemmer en ting møtes de av motstand i den ene eller den andre byen. Dermed blir ingenting gjort. Å ta det opp på verneombud- eller tillitsmannsnivå hjelper ikke. Folkene fra Molde har ikke tillit i Kristiansund, og motsatt.

• Les saken i Tidens Krav ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar