tirsdag 13. april 2010

Leserbrev: Hvem styrer Helse-Norge?

LESERBREV FRA DAGNY PETTERSEN, NARVIK, 12. APRIL 2010

Helsereformen som ble innført i 2002, overførte styringen av sykehusene fra fylkeskommunen til egne helseforetak, som styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper.

Norge har fire regionale helseforetak: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og helse Nord.
Styrelederne varsler store endringer i årene som kommer for å møte framtidens behov.
Siden 2007 har seks lokalsykehus blitt vedtatt nedlagt og ytterligere seks blitt fratatt funksjoner. Det er stikk i strid med regjeringserklæringen, der det heter at ”ingen lokalsykehus skal legges ned”.

Styreleder i Helse Sør-Øst, Hanne Harlem har en inntekt på 815.356 kroner.
Avstand til nærmeste sykehus er 9 minutter!

Styreleder i Helse Vest, Oddvar Nilsen, har en inntekt på 2 422 837 kroner.
Avstand til nærmeste sykehus er 14 minutter.

Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, har en inntekt på 1 319 914 kroner.
Avstand til nærmeste sykehus er 58 minutter.

Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol, har en inntekt på 1 147 210 kroner.
Avstand til nærmeste sykehus er 11 minutter.

(Klassekampen lørdag 10. april)

Det er bra at Senterpartipolitikere har gått ut i åpen, offentlig strid med statsministeren og helseministeren ang brudd på Soria Moria mht lokalsykehusene. SP stemte i mot innføring av helseforetaksloven i 2001. Det samme gjorde SV, men der hører vi ikke mye. De er stille. SV burde stå sammen med SP i denne saken.

Helga 17.-18. april har Folkebevegelsen for lokalsykehusene samling i Oslo. Der blir det mange aksjonskomiteer som møter

Dagny Pettersen
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
13. april 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar