torsdag 15. april 2010

- Feil å sende barna til Trondheim


VERDALINGEN Gerd Janne Kristoffersen vil ikke at syke barn skal sendes fra Levanger til Trondheim i helgene.

Stortingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen (A) fra Verdal er skeptisk til forslaget som vil redusere akuttavdelingen for barn på Sykehuset Levanger.

Flyttes i helgene
Ekspertgruppen som har jobbet med strateginotatet fra Helse Midt-Norge sier at det ikke er pasientgrunnlag for mer enn to barneavdelinger med døgnbasert akuttberedskap i regionene. Gerd Janne Kristoffersen tror at det i klartekst betyr at det kun er plass til avdelingene på St. Olavs sykehus og Sykehuset i Ålesund. Det betyr at barn som i dag legges inn akutt på Levanger må til Trondheim i helger og høytider.

Stor nok befolkning
– Hva synes du om en slik løsning?
– Jeg mener det blir feil. Jeg mener det er befolkningsgrunnlag for å opprettholde akuttberedskapen på Levanger. Det gir trygghet for de sykeste barna og deres foreldre, og det gir trygghet for kvaliteten på fødeavdelingen. Jeg er av den oppfatning at det både skal være en fødeavdeling og en barneavdeling med akuttberdskap der. Sykehuset i Levanger har et nedslagsfelt på ca 100.000 innbyggere. Da er fødselsgrunnlaget stort nok til at fagmiljø og kvalitet kan opprettholdes, sier verdalspolitikeren.

Hindrer rekruttering
Gerd Janne Kristoffersen mener det kan bli uheldig for rekrutteringen av fagpersonell hvis barneavdelingen gjøres om til en femdagers post.

– I dag er det god rekruttering til avdelingen. Om det kommer en beslutning om å gjøre barneavdelingen til en fem-dagers post, vil det oppfattes som en nedbygging, og det vil påvirke rekrutteringen. Vi har behov for det kompetansemiljøet som denne avdelingen representerer også med tanke på kommunene som i fremtiden vil få økte oppgaver med svangerskapskontroll og oppfølging av syke barn, sier Gerd Janne Kristoffersen til Innherreds Folkeblad Verdalingen.

• Les saken i Verdalingen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar