fredag 16. april 2010

Kan bli nødt til å beordre helsepersonell til distriktene


DAGBLADET Stengningen av luftrommet over Norge er den alvorligste utfordring akuttberedskapen innenfor helsevesenet noen gang har stått overfor.

- Det kan bli aktuelt med beordring av helsepersonell. Vi vil først lytte til hva de forskjellige helseforetakene sier. Dersom situasjonen ikke håndteres tilfredsstillende i distrikene, vil beredsskapslovgivningen tre i kraft, sier assisterende direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til Dagbladet.
- Det betyr at helsepersonell i vil kunne bli beordret ut i distriktene for å tilfredsstille behovet.

Alvorlig
Stengingen av luftrommet over Norge og våre naboland er den alvorligste akuttberedskapen innenfor helsevesenet noen gang.

- Vi har bedt våre fagfolk innenfor akuttmedisin om å ta en hensiktsmessig vurdering utfra situasjonen. Dette handler om de pasientene som normalt ville bli sendt til større sykehus, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge.
Dette gjelder spesielt hjerteinfarkt, hjerneblødning, kompliserte fødsler og ulykker. Helsemyndighetene vil også møte utfordringen ved å flytte leger og annet helsepersonell ut mot distriktene der folk bor, og ved å bemanne vanlige ambulanser med leger.

Brannvesenet koblet inn
- Vi har håndtert dårlig vær som gjør at man ikke kan fly før, men dersom situasjonen er langvarig, må vi se om vi kan flytte ressursene nærmere, sier Haukås til Dagbladet. Han forteller at det handler om både kompetanse og medisinsk utstyr.
- Dette er noe vi ønsker en faglig begrunnelse for, og denne vurderingen har vi bedt om.

Helse Nord opplyser at de vil ta vurderinger på dette utover ettermiddagen.

Helse Vest har allerede inngått avtaler med ulike virksomheter og bedrifter som driver med båt for å benytte disse for å hente pasientene på øyene rundt Stavanger. Brannvesenet vil også utføre oppdrag.

- Vi har også styrket ambulansene med blant annet mannskapet som vanligvis sitter i luftambulansene. Vi følger situasjonen nøye, og utelukker ikke å beordre helsepersonell ut til distrikene. Vi har ny kontakt med helseforetakene i morgen, og vil vurdere behovet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Luftfartsdirektør Heine Richardsen sier de kan vurder å gi luftambulansetjenesten tillatelse til å fly lavt. Forutsetningen er at de er sikre på at de lave luftlagene er tilnærmet partikkelfrie. Problemet er at meteorologene selv må opp i fly for å få sikre data om dette.

• Les saken i Dagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar