onsdag 14. april 2010

Helseministeren svarer


DAGSAVISEN – Jeg ville ikke ha gjort jobben min om alt var status quo, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Men hun innrømmer at nedlegging av fødestuer er vanskelig å kommunisere ut.

Etter massiv kritikk fra SV, Senterpartiet og egne ordførere i distriktene, slår helseministeren tilbake. Norske sykehustjenester vil bli bedre, tryggere og mer desentraliserte når Aps samhandlingsreform trer i kraft, mener hun.

Strøm-Erichsen presiserer at den rødgrønne regjeringen ikke har lagt ned noen lokalsykehus, og hun lover å gripe inn dersom helseforetakenes vedtak strider mot regjeringserklæringen. Den sier at ingen lokalsykehus skal legges ned, og at det skal sikres nærhet til akutt- og fødetilbud.

Bedre ambulansetjeneste
Men endringer blir det i Sykehus-Norge.
– Jeg ville ikke ha gjort jobben min om alt var status quo, sier Strøm-Erichsen til Dagsavisen.

Hun peker på flere årsaker til at det kan være rett å flytte akuttfunksjoner til et annet sykehus i nærheten:

Bedre infrastruktur gjør avstandene mindre.
Ambulansetjenesten er styrket, og er nå som små akuttmottak.
Mange akuttilfeller som før krevde kirurgi, behandles nå medisinsk.

Kirurgene er blitt så spesialiserte at små sykehus med få kirurger kan ha problemer med å opprettholde en fullverdig akuttberedskap.
– Det er bra å samle for eksempel kreftkirurgi, fordi det er viktig at en styrker fagmiljøet og øker kompetansen. Hele medisinen har endret seg. Før ble du sendt til nærmeste sykehus. Nå blir du sendt til det sykehuset som kan redde deg.

Sp: ikke lurt
Nedlegging av fødetjenester er et svært ømt punkt for helseforetakene og regjeringen. Senterpartiet trodde de var sikret mot nedlegginger gjennom formuleringene i Soria Moria, men opplever at Ap tolker dette annerledes.

Statsråden mener dette er fortsettelsen på en naturlig utvikling.
– Før hadde man over dobbelt så mange fødeavdelinger som nå, men de ble samlet for å bedre kompetansen og dermed tilbudet.

– Skjønner du at Sp og SV kan føle seg lurt når de trodde de hadde garantier i Soria Moria?
– Det er ikke snakk om å være lurt, og det tror jeg ikke de føler heller. Det skal være nærhet til både akutt- og fødetilbud.

– Dere er kanskje litt uenige om hva «nærhet» er?
– Nærhet er et viktig begrep i dette. Det er et relativt begrep. Om du mister et tilbud i nærheten av deg, kan det jo føre til bekymring. Man vet hva man har, men ikke hva man får, sier helseministeren.

– Vi er ikke hatet
I sin tale til landsstyret brukte Sp-leder Liv Signe Navarsete store deler av taletida til å slakte Aps sykehusmodell fra 2002. Hun uttrykte også bekymring for at man vil komme til å ta mer fra lokalsykehusene enn man gir tilbake.

– Hvordan er dialogen mellom deg og Sp om dagen?
– Vi har en helt grei dialog. Vi er enig om at funksjonsfordeling er nødvendig, men at vi vil gripe inn mot vedtak som strider mot Soria-Moria-erklæringen, sier Strøm-Erichsen.

Hun kjenner seg heller ikke igjen i beskrivelsen av steile fronter mellom regjeringen og ordførerne i de berørte kommunene.
– Vi er ikke hatet. Jeg følte meg ikke uønsket da jeg kom til Kristiansund. Folk er glade for at vi kommer og snakker med dem. Men vi har en kommunikasjonsutfordring. Det er lett å bli urolig om man mister et tilbud, men slik kjeden av tilbud er i dag trenger det ikke bety at tjenestene blir dårligere, sier Strøm-Erichsen.

– Skjønner du reaksjonene fra ordførerne som nå kjemper for å beholde det lokale akutt- og fødetilbudet sitt?
– Jeg skjønner dem til en viss grad, og jeg erkjenner at vi må bli bedre til å kommunisere ut hvorfor vi gjør som vi gjør. Men de må se den totale beredskapen, og ikke alene henge seg opp i den ene kirurgen man har på nattevakt på sykehuset.

• Les saken i Dagsavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar