onsdag 14. april 2010

Kan bli kun to fødeavdelinger i Midt-Norge


NRK TRØNDELAG Helsedirektoratets forslag til nye krav til fødeavdelinger kan føre til at kun avdelingene ved St. Olavs Hospital og Ålesund sjukehus vil fortsette som fullverdige fødeavdelinger i Helse Midt-Norge.

Avdelingsoverlege ved Sykehuset Namsos, Tina Bjørsvik Eilertsen, har ledet gruppa fra Helse Midt som har vært med i arbeidet med rapporten. Hun sier det vil bli vanskelig for de små sykehusene å opprettholde fødeavdelingene.

- Forhåpentligvis er det liv laga for mange av småsykehusene, men det er ingen tvil om at disse kravene er ressurskrevende. I Helse Midt-Norge gjelder det alle sykehkus bortsett fra St. Olavs Hospital og Ålesund sjukehus, sier Bjørsvik Eilertsen.

Les: Rapporten fra Helsedirektoratet

I rapporten fra Helsedirektoratet blir fødeinstitusjonene inndelt i tre kategorier.

- kvinneklinikk,
- fødeavdeling
- fødestue

Slik sykehusene i Midt-Norge er bemannet i dag er det Kun St. Olavs Hospital og Ålesund som fyller kravene til begrepet kvinneklinikk, avdelingen som kan ta imot alle typer fødsler.

NRK kommer med mer.

• Les saken på NRK Trøndelags sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar