lørdag 10. april 2010

Helseforetakene: - En byråkratisk farse


OPPLAND ARBEIDERBLAD Fylkesleder Ivar Odnes tok på Sps landsstyremøte opp sjukehusforetakenes byråkrati, og administrative oppbygging som har skjedd etter statliggjøring av sjukehusdrifta.

Han viste til behandling av pasientreiser som et eksempel der det nå har blitt en stor stab som behandler søknader fra pasienten som må fylles ut i 2 A-4 ark.

- Hver reise blir opprettet som sak, og behandlinga er mange måneder på etterskudd. Dette er ikke å sette pasienten i sentrum, mener Odnes.

Han påpekte at sjukehustilbud blir endret med bakgrunn i økonomi og lønnsomhet, ikke med bakgrunn i å sikre nærhet og trygghet for pasienten og et samfunnsperspektiv som tar innbyggerhensyn.

- Vi må gå gjennom organiseringen og få tilbake styring over sjukehusene våre, understreket Ivar Odnes under generaldebatten.

• Les saken i Oppland Arbeiderblad (oa.no) ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar