tirsdag 20. april 2010

Spørretimen 21. april: Komitéleder spør om fødetilbud


Til Stortingets spørretime, onsdag 21. april er følgende spørsmål satt opp som nummer 10:

Fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren:
14. april la Helsedirektoratet frem rapporten "Et trygt fødetilbud - Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner". Samtidig er det en prosess i flere regional helseforetak knyttet til å gjøre endringer i fødetilbudene. Gjennom media er det kommet frem at noen av endringene ikke er akseptable for regjeringen, og at disse signalene skal påvirke helseforetakenes avgjørelser. Hvem mener statsråden da i tilfelle er ansvarlig for at tilbudet er faglig forsvarlig og kan stilles til ansvar ved skader?

• Hentet fra Stortingets sider, klikk her eller på overskriften for å se saken der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar