tirsdag 13. april 2010

Leserbrev: Nok med ett akuttsykehus?

LESERBREV AV GUNNVALD LINDSET, 11. APRIL 2010

Det er tilstrekkelig at ett sykehus på Helgeland har kirurgisk akuttberedskap. Men det er viktig at alle lokalsykehusene består.” Dette er sitat fra fylkesrådsleder Odd Eriksen på forsida i Helgeland Arbeiderblad (HA) lørdag 10. april.

Den første setningen i uttalelsen er oppsiktsvekkende bl.a. fordi den bryter med alle vedtak som er gjort i Nordland fylkesting om lokalsykehus og akuttberedskap. Så sent som i februar i år gjorde fylkestinget et enstemmig vedtak om rapporten ”Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020”. I vedtaket heter det bl.a.: ”Fylkestinget forutsetter at lokalsykehusene skal ha full akuttberedskap med døgnkontinuerlig vakt i indremedisin, anestesi, generell kirurgi og føde.

Jeg går ut fra at fylkesrådslederen stilte seg bak vedtaket da det ble gjort og er forpliktet av det. Da blir spørsmålet mitt: Er det i egenskap av fylkesrådsleder eller som medlem av Arbeiderpartiet Odd Eriksen mener det er nok at ett sykehus på Helgeland har kirurgisk akuttberedskap?

Uansett hvilken ”hatt” Odd Eriksen har på seg uttaler han seg stikk i strid med vedtaket hans eget parti har stilt seg bak i fylkestinget, og enstemmige høringsuttalelser fra kommunestyrene på Helgeland. Dette illustreres klart av ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl, i en kommentar til Odd Eriksens uttalelser. Det er da naturlig å spørre Odd Eriksen hva det er som har forandret seg etter at høringsrunden på ”Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020” ble avsluttet 18. mars, og som gjør at han har skiftet standpunkt?

Odd Eriksen sier også at ”dette betyr ikke at de andre sykehusene skal legges ned. Poenget er at vi må fylle sykehusene med et innhold som gir et best mulig tilbud til pasientene.”
Hva slags innhold er dette som er annerledes enn i dag, og som gjør at vi fortsatt kan kalle det sykehus?

Helse Førde har gått ut med forslag om såkalte lokalmedisinske senter uten senger i Lærdal og Nordfjordeid, og at det skal være kommunens jobb å skaffe sengeplass til de syke. Statssekretær Roger Ingebrigtsen hevder at dette ikke betyr å legge ned lokalsykehusene disse to stedene. Er Odd Eriksen enig med statssekretæren i dette, og er det dette han ser for seg når det gjelder framtida til sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen?

Gunnvald Lindset
Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar