tirsdag 6. april 2010

Kristiansundordfører: Frykter at velgere forlater Ap


ROMSDALS BUDSTIKKE Kristiansundsordfører Per Kristian Øyen (Ap) frykter at mange vil forlate partiet dersom statsråden ikke har med seg det riktige budskapet når hun kommer til Kristiansund.

Per Kristian Øyen (Ap) i Kristiansund forlanger at statsråden stanser Helse Nordmøre og Romsdals beslutning om å flytte fødeavdeling og kirurgiske akuttfunksjoner fra Kristiansund til Molde.

Øyen mener at et felles sykehus må utredes før en eventuell funksjonsfordeling gjennomføres.
– Vi kan ikke fortsette å leve med den uvissheten vi nå opplever inntil hun får bestemt seg. Vi må ha klar beskjed, sier Øyen til NTB.

Ulikt syn
Hans ordførerkollega i landkommunen Aukra i Romsdal, Bernhard Riksfjord (Ap), har et annet syn på saken enn Øyen.
– Det er behov for en reform som hever standarden på helsetjenestene og som gjør at pasientene kan føle seg trygge når de kommer til et sykehus, sier Øyen, som mener dette handler om langt mer enn bare avstanden til sykehuset.

Han sier til NTB at en reform som innebærer funksjonsfordelinger kan virke negativ for noen og positiv for andre når en kommer ned på et lokalnivå.
– Det viktige er at pasienten er sentral i alt som gjøres. Statsråden bør stå løpet ut, sier Riksfjord.

Også innad
Også innad i regjeringen er det betenkeligheter til det sporet samhandlingsreformen har tatt. Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp), sier til NTB at det ikke står noe i samhandlingsreformen om at den skal omfatte akuttfunksjoner og fødeavdelinger.
– Her er det åpenbart helseforetakene som har tatt funksjonsfordelingen i egne hender og legger opp til endringer i sykehusstrukturen som er mer omfattende enn forutsatt i Soria Moria. Her trengs en politisk styring av det som foregår, sier Toppe.

Økonomi
Samhandlingsreformen ble lagt fram i juni 2009. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har begrunnet nødvendigheten av reformen med blant annet økonomi. Utgiftene til helsetjenester går rett i taket. Samtidig blir ikke folk friskere.
Statsråden har vektlagt at lokalsykehus ikke skal legges ned, men at flere av sykehusene vil få andre funksjoner enn de tidligere har hatt.
Etter besøket i Kristiansund onsdag skal statsråden gjennomføre et fellesmøte med ordførere og rådmenn fra Romsdal og Nordmøre. Det skjer på Hustadvika gjestegård. Hun skal deretter besøke sykehuset i Molde.

• Les saken i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar