tirsdag 27. april 2010

Samhandlingsreformen vedtatt


SOSIALISTISK VENSTREPARTI I dag ble samhandlingsreformen for helse-Norge vedtatt av Stortinget. - Reformens hovedmål er å forebygge at folk blir syke, sier SVs Geir Ketil Hansen.

- Minst 40 % av alle ikke-smittsomme kroniske livsstilssykdommer vi påføres, kan forebygges gjennom bedre livsstilskontroll, sier Hansen. Han mener det er det offentliges ansvar å legge til rette for dette.

Innstillingen fra helsekomiteen slår fast at rammefinansieringen av spesialisthelsetjenesten skal opp til 70 prosent. For SV har det vært viktig med økning i rammefinansieringen. I debatten kalte Hansen FrP ”det store stykkprispartiet” og viste til at opposisjonen blindt går for økte markedsløsninger”

- Stykkprisfinansiering gir uforutsette utslag og det skaper et kunstig marked med staten på alle sider av bordet. Det fungerer ikke, fastslår Hansen. Han mener systemet er til hinder for at faglighet blir det mest sentrale.

- En samlet helsekomité er enig i store deler av problemforståelsen, men når vi kommer til hvordan vi skal få dette til blir skillene mellom høyresiden og regjeringen tydelig, sier Geir-Ketil Hansen.

I årene som kommer vil det være store endringer i befolkning og i sykdomsbildet. Innen 2050 vil antall personer over 67 år være fordoblet, befolkningen over 80 år mer enn dobler seg frem til samme år.

- Vi skal glede oss over at vi får lov til å leve lenger, men det er klart at vi også vil få et annet sykdomsbilde som følge av det. Det gir oss behov for en annen helsetjeneste, sier Hansen.

Hansen tok også opp lokalsykehusenes rolle.

- Lokalsykehusene blir viktige fremover. Sammen med en sterkere kommunehelsetjeneste utgjør lokalsykehusene selve grunnplanken i arbeidet som skjer fremover.

• Les saken ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar