onsdag 7. april 2010

Kristiansund: Demonstrasjonen i gang


NRK MØRE OG ROMSDAL Det har allerede (ca. kl. 09, min anm.) samlet seg mange mennesker i grønne T-skjorter utenfor sykehuset i Kristiansund. Demonstrantene krever at akuttfunksjonen ved sykehuset skal berges.

Det er store bilkøer inn mot Kristiansund nå. Det er satt opp store bannere langs vegen inn til byen. Det er ventet flere tusen demonstranter når helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer til Kristiansund i formiddag.

- Ingen endringer nå
Helseminister Anne-Grethe-Strøm-Erichsen har nettopp holdt sin tale til demonstrantene. Og hun høstet applaus for hovedbudskapet.
- Det kommer ikke til å bli gjort endringer før alle utredninger er ferdige, sa Strøm-Erichsen til demonstrantene i Kristiansund.

- Kan bli kaos
På forhånd har arrangørene regnet med at det kan komme så mye som 5000 demonstranter til Kristiansund i dag. Og folk er nå på veg fra nabokommunene på Nordmøre.

Slutt for føden

Akutt til Molde

Kutter barneavdelinger

- Jeg tror det blir et enormt oppmøte, kanskje så stort at det blir kaos. Men da får det bare bli det. Det viser engasjement, sier Harald Stokke, aksjonsorganisator og kommunepolitiker for Ap.

NRK holder deg løpende orientert om demonstrasjonen i Kristiansund.

Truer regjeringssamarbeidet
Striden om lokalsykehusene setter regjeringssamarbeidet på prøve. Senterpartiet tolererer ikke nedlegging av lokalsykehus. Avdelingsoverlegen på intensiven ved Volda sjukehus har engasjert seg sterkt i kampen for å bevare akuttfunksjoner og fødeavdeling ved lokalsykehusene. Nå noterer han med en viss glede at Senterpartiet er i ferd med å sette foten ned for endringsprosessen som er i gang.

• Les saken på NRK Møre og Romsdals sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar