tirsdag 20. april 2010

Naturkreftene og lokalsykehus


VESTERÅLEN ONLINE. LESERINNLEGG. 19. APRIL 2010. Aldri så galt at det ikke er godt for noe, sier et gammelt ordtak. Stengingen av luftrommet på grunn av vulkanutbruddet på Island viser med all tydelighet hvor viktig det er med en desentralisert sykehusstruktur der lokalsykehusene har full akuttberedskap.


Av Gunnvald Lindset , Folkebevegelsen for lokalsykehusene regionskontakt i Nord-Norge

Det er den alvorligste utfordringen akuttberedskapen innenfor helsevesenet noen gang har stått overfor.

Det viser hvor viktig og riktig sykehusaksjonenes kamp for å opprettholde fullverdige lokalsykehus har vært og er for befolkningens liv og helse.

Da livpulsåren til en 60-år gammel mann fra Stokmarknes sprakk ble akuttberedskapen i Helse-Nord satt på en skikkelig prøve. På sykehuset i Stokmarknes ble det raskt konstatert at han var avhengig av en rask operasjon, og at denne måtte utføres av spesialister i Tromsø. Med fly og helikoptre på bakken ble en ambulansebil bemannet med en spesialsykepleier og startet mot Tromsø samtidig som en av deres ambulanser ble sendt i møte. Etter seks timers spesialtransport ble han operert i Tromsø og berget livet.

– Hendelsen bekrefter hvor viktig det er å sikre gode akuttfunksjoner også på lokalsykehusene. Uten kvalifisert personell fra sykehuset på Stokmarknes ville utfallet fort ha blitt et ganske annet, sier klinikkoverlege Mads Gilbert ved akuttmedisinsk avdeling i Tromsø til TV2-nyhetene.

Hvilke lærdommer trekkes så av det som har skjedd så langt? Informasjonsdirektør Kristian Fanghol i Helse Nord sier til avisa Klassekampen at ”hovedbudskapet er at pasientene blir håndtert i lokalsykehusene, som er vel vant til å behandle og stabilisere pasienter. Vi har et veldig spredt lokalsykehusmønster med akuttberedskap, og synes denne strukturen er veldig god.” Da er det på sin plass å føye til at det er takket være en kamp gjennom mange år for å opprettholde lokalsykehusene med denne akuttberedskapen. I følge Klassekampen vil Fanghol likevel ikke vil være med på at dagens situasjon er et tungt argument for å opprettholde lokalsykehusene.

– Vi satser på en desentralisert sykehusstruktur, men situasjonen i dag kan ikke tas til inntekt for å opprettholde all mulig akuttberedskap overalt, sier han.

Helsebyråkrater og sentrale politikere hadde ikke regnet med at naturkreftene på denne måten kunne ta fullstendig rotta på dem i iveren etter å få fjernet akuttberedskap og lagt ned lokalsykehus. Vi må prise oss lykkelig over at lokalsamfunn og sykehusaksjoner har klart å slå tilbake de verste angrepene, og har vært så utholdende i denne kampen. I skrivende stund vet vi ikke hvor lenge dette vil vare. Men det som nå skjer bør gi helsemyndighetene og sentrale politikere noe å tenke på, og bør være et skudd for baugen for de mest ihuga sentraliseringstilhengerne.

• Les saken i Vesterålen Online ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar